25-11-17

Phoning 32 - on the streets of Camden Town

This girl was making a call on the busy streets of Camden Town, North-London.

street, london, uk, phoning

Dit meisje telefoneerde in de drukke straten van Camden Town, Noord-Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, phoning |  Facebook |

21-03-17

Phoning 31 - on the banks of the river Thames

Young girl has found a peaceful place to phone, away from the busy streets of London, on the banks of the River Thames.

street, phoning, london, uk

Jonge dame heeft een rustig plekje gevonden om te telefoneren, weg van de drukke straten van Londen, aan de oever van de rivier Thames.

07:04 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, phoning, london, uk |  Facebook |

25-01-17

Phoning 30 - Italian Gardens

As good a place as any for a phone call, I guess: the Italian Gardens at the end of the Serpentine in Kensington Gardens.

art, london, uk, kensington, kensington gardens, phoning

Een rustig plekje voor een telefoongesprek: de Italian Gardens op het einde van de Serpentine in Kensington Gardens.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, kensington, kensington gardens, phoning |  Facebook |

04-01-17

Phoning 29 - on the steps of the British Museum

I could be accused of taking an upskirt photo here, but I can assure you that was not my intention. I was focussing on her head and the Phone when I took the picture. The girl is sitting on the steps of the British Museum. I'll be heading back for that museum on our trip.

IMG_7089_LONDON_PHONING.jpg

Ik zou hier beschuldigd kunnen worden van onder de rok fotografie. Maar ik verzeker jullie dat dit niet mijn bedoeling was. Ik was aan het concentreren op haar hoofd en de telefoon wanneer ik de foto maakte. Het meisje zit op de trappen van het British Museum. Daar ga ik zeker terug tijdens onze trip.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, phoning, london, uk |  Facebook |

03-01-17

Phoning 28 on Trafalgar Square

Not a very elegant way to make that phone call. When you read this I may already be back in the place where the photo was taken. Trafalgar Square, London, of course.

IMG_0373_LONDON_PHONING-TRAFALGAR.jpg

Niet echt de meest elegante manier om te zitten telefoneren. Wanneer je dit terug leest, zijn wij misschien al weer terug in de plaats waar deze foto genomen werd: Trafalgar Square, Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, phoning |  Facebook |

25-11-16

Phoning 26 - in the City of London

A double portion of Phone usage here: texting and talking.

IMG_0414_LONDON_PHONING.jpg

Een dubbele portie van telefoongebruik hier: SMS'en en praten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, city, phoning |  Facebook |

21-01-16

Phoning 30 - Nice Weather along the High Line

The clothing on these phoning or texting women show you how nice the weather was that day in November along the High Line.

people, street, phoning, nyc, usa, new york city, high line

De kledij van deze telefonerende of sms'ende vrouwen toont je hoe mooi het weer was die dag in november langsheen de High Line.

07:00 Gepost door pieterbie in people, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, street, phoning, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

08-10-15

Tube 4 - phoning 24

Waiting for the tube is a good moment to share a bit of texting. I discovered that it was 10 years last August that I've been making and publishing these "Phoning" photos.

IMG_5576_LONDON_TUBE_PHONING.jpg

Wachten op de ondergrondse lijkt een goed moment om samen een SMS'tje te delen. Ik ontdekte dat het in augustus 10 jaar was dat ik deze "Phoning" fotos maak en publiceer.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, phoning, london, uk |  Facebook |

29-04-15

Phoning 30 - Rome Campo de Fiori

Women can multi task: take out the dog, to the market, and Phone.

IMG_1073_ROME_PHONING.jpg

Vrouwen kunnen mulitasken: de hond uitlaten, de markt bezoeken en telefoneren.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, rome, italy, phoning |  Facebook |

14-04-15

Phoning 27 - Vision 2020

At my place of work we also have a vision 2020. This girl was more occupied texting about it. I wonder if I managed to get any good phoning pictures in the city I have just visited?

IMG_0417_LONDON_PHONING.jpg

Waar ik werk hebben wij ook een visie 2020. Deze jonge dame was druk bezig er over aan 't SMS'en. Vraag mij af of ik mijn 'phoning'-verzameling kon aandikken in de stad die ik net bezocht heb?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, phoning |  Facebook |

19-02-15

Phoning 25 in Oxford

Just outside the side entrance of Trinity College, this young woman is catching up on her social life.

IMG_6262_OXFORD_PHONING.jpg

Net aan de zij-ingang van Trinity College werkt deze jonge vrouw aan haar sociaal leven.

08:33 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, phoning, oxford, uk |  Facebook |

09-11-14

Phoning 23 in Birmingham

Continuing my series on people phoning, I caught this lady at a modern red British Phone cell in Birmingham. A more modern Tardis than the ones outside the courts in London.

IMG_6171_BIRMINGHAM_PHONING.jpg

Verder gaand op mijn thema van mensen die telefoneren: ik ving deze dame aan een moderne rode Britse telefooncel in Birmingham. Een modernere Tardis dan de cellen aan het gerechtshof in Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, phoning, birmingham, uk |  Facebook |

08-11-14

Phoning 22: in Postman's Park

Funny place to be phoning or texting: a small secluded cemetery.

IMG_0643_LONDON_POSTMANSPARK.jpg

Grappige plek om te telefoneren of sms'en: een klein goed verscholen kerkhof.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, phoning |  Facebook |

26-06-13

Phoning 20 on the streets in NYC

I started this series about people phoning and texting in daily life and awkward situations back in 2005 when I was working in France. Even on the streets of New York City women are capable of multi tasking. Great looking woman in the middle.

IMG_1784_PHONING.jpg

Ik startte deze reeks over mensen die telefoneren en sms'en in dagelijks leven en eigenaardige situaties in 2005 toen ik in Frankrijk werkte. Zelfs op de straten van New York City zijn vrouwen in staat om multi tasking te doen. Mooie vrouw in het midden.

06:11 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, new york city, usa, phoning |  Facebook |

06-05-12

Phoning 18

It has been about a year since I have published a photo of people phoning or using their phones in a particuliar way. I stumbled across this photo by accident, took it a couple of years ago.

IMG_3635_PHONING.jpg

Het is ongeveer een jaar geleden sinds ik nog een foto publiceerde van mensen die publiekelijk telefoneren of hun telefoon op een eigenaardige manier gebruiken. Op zoek naar een andere foto vond ik deze in mijn archief. Al een aantal jaren oud.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people, phoning, beach |  Facebook |

05-06-11

Sailing and Phoning 18

Continuing my series on phoning and people phoning in unusual circumstances: sailing a heavy sea.

IMG_9194_PHONING.jpg

 

Phoning-collage.jpg

Mijn reeks over telefoneren in ongewone situaties verder zettend: een zware zee zeilend.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende, phoning |  Facebook |

21-03-10

Nena De Dauw - Phoning 17

Badminton player Nena De Dauw is "out" due to injury, she tore a muscle. I wish her a very speedy recovery. I caught her off guard during the Christmas Tournament in Torhout. Her dad said it was OK to use this photo.
IMG_6666_DE-DAUW_NENA
Badminton speelster Nena De Dauw is "out" door kwetsuur, spierscheur. I wens haar een spoedig herstel. Ik wist haar naast het terrein te vangen tijdens het Kersttoernooi in Torhout. Haar papa vond het OK dat ik deze foto gebruikte.

13:44 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people, sport, nena de dauw, badminton, phoning |  Facebook |

20-10-09

Cycling & Phoning 16

The way to move about in Amsterdam is of course the bicycle. And sometimes you have to halt, where ever, to pick up your mobile phone. Like this woman after she had crossed this unique bridge.

IMG_4814_CYCLING

IMG_4814_CYCLING_PHONING
De manier om Amsterdam te verkennen is natuurlijk per fiets. En soms moet je dan halt houden om een dringen telefoontje te beantwoorden, zoals deze dame nadat ze de unieke brug overgestoken had.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, people, phoning, amsterdam, the netherlands |  Facebook |

08-09-09

Riskhaw Phoning 15

Amsterdam has a variety on means of transport, some of them very kind to the environment like this one man powered rickshaw. The blond girl on the far side is just enjoying some relax phone time while the driver is powering up the slope to the bridge over the canal.
IMG_4805_ADAM_RIKSHAW
In Amsterdam vind je een grote variatie qua aanbod van vervoersmiddelen, waarvan sommige goed zijn voor het milieu, zoals deze riksja. Het blonde meisje aan de verste zijde geniet lekker van wat extra telefoontijd, terwijl de chauffeur de helling naar de brug over het kanaal op fietst.

08:31 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: the netherlands, street, phoning, amsterdam |  Facebook |

06-05-09

Phoning 13 : While Playing Badminton

Now I've seen it all. In my series of phoning in perculiar situaions: this guy is actually phoning while he is warming up for a game of badminton.
IMG_9170_PHONING
Nu heb ik het allemaal gezien. In mijn serie over telefoneren in bijzondere omstandigheden: deze man slaagt er in te telefoneren terwijl hij opwarmt voor een badminton match.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, badminton, phoning |  Facebook |

18-05-08

Phoning 11 : texting home

While everyone was bathing in the sun, this far eastern beauty sought a place in the shade to text home. In the gallery of Oostende's Thermae Palace Hotel.
IMG_1651_PHONING
Terwijl iedereen in de zon baadde, zocht deze oosterse schoonheid een plekje in de schaduw om rustig te kunnen sms'en naar huis. In de gallerij van Oostende's Thermae Palace Hotel.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, phoning |  Facebook |

10-05-08

Phoning 10 : Ine Declerck

Just a week ago my kid Tom played mixed doubles at the 4Ghent tournament. Again two rankings higher than his own, this time with his former trainer Ine Declerck. Ine is A-trainer and teaches sports sciences at the university of Ghent and affiliated institutes. It was a beautiful day last Saturday and I caught Ine relaxing outside in between matches.
IMG_0939_DCLERCK_INE_PHONIN
Exact een week gelden speelde Tom gemengd dubbel op het 4Ghent toernooi. Weeral twee klassementen hoger, deze keer met Ine Declerck, zijn ex-trainster. Ine is een A-trainster die les geeft in sportwetenschappen o.a. aan de universiteit van Gent. Vorige zaterdag was een prachtige dag en ik wist Ine te kieken toen ze buiten aan het relaxen was tussen 2 matchen door.

10:55 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: phoning, ine declerck, people |  Facebook |

21-04-08

Phoning 9 - Ellen Doms

Ellen is a B1 badminton player. And what does she do before and in between matches? She texts.
IMG_9044_DOMS_ELLEN

Ellen is een B1 badminton speelster. En wat doet ze voor en tussen de machen? Ze sms't.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (16) | Tags: people, phoning, ellen doms, badminton |  Facebook |

02-04-08

Phoning 8 - distraction

Hasn't mobile communication become an important part of our life? We seem to be at it all the time. I caught this badminton cheerleader texting between acts. I have forgotten what distracted her from her mobile, it wasn't me, but that is obvious, I guess. She did look at me after my flashlight had fired :-)

IMG_2701_CHEERLEADER

Mobiele communicatie is toch een belangrijk deel van onze leven geworden, niet? We zijn er zo goed als permanent mee bezig. Ik kiekte deze badminton cheerleader terwijl ze aan het sms'en was tussen twee 'optredens'. Ik weet niet meer wat haar afleidde van haar mobieltje, het was ik elk geval ik niet, maar dat moet duidelijk zijn uit haar kijk-richting. Ze gaf me wel een mooie glimlach nadat mijn flits haar snoetje verlicht had.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (20) | Tags: people, phoning |  Facebook |

24-06-07

Phoning 5 : Sandrine

When I was working in Paris back in 2005 I did this series about the irritating habbit of phoning everywhere and all the time. Mobile has become the thing. The other day my colleague Sandrine was phoning in what I consider to be photographically interesting circumstances. Sandrine is, of course, a very nice model. She is sympathetic, speaks French, but her Dutch is very good. She is a jurist, but we won't hold that against her. My previous phoning posts:
phoning1 outside the Musée D'Orsay in Paris

phoning2  a young woman of Asian origin in Paris

phoning3  in the Thalys on the way back from Paris (last day)

phoning4 two colleagues on a Paris terras early in the morning
IMG_5010_phoning

Toen ik in 2005 in Parijs werkte maakte ik een reeks over de irritante gewoonte van altijd en overal te telefoneren. Mobiel is natuurlijk een hype geworden. Enkele dagen terug betrapte ik mijn collega Sandrine op een telefoongesprek in fotografisch interessante omstandigheden. Weet iemand waar deze foto genomen is? Sandrine is een heel sympathieke collega en een mooi model. Ze is Franstalig, maar haar Nederlands is heel goed. Sandrine is een juriste, maar ze kan er door :-)
Mijn eerdere posts over telefoneren:
phoning1 net buiten de Musée D'Orsay in Parijs

phoning2  een jonge Aziatische vrouw in Parijs

phoning3  in de Thalys op de weg terug van Parijs, mijn laatst dag ginder

phoning4 twee collega's op een terras in Parijs in de vroege ochtend

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, phoning |  Facebook |