02-01-18

Coloured Architecture

This fourth experiment in Black & White I undertook in the morning of New Year's Day. In this photo I took in Oxford in 2009, I think you do lose a lot by converting to Black & White.

IMG_2711_OXFORD_ARCHITECTURE_B&W.jpg

IMG_2711_OXFORD_ARCHITECTURE_COLOUR.jpg

Dit vierde experiment in Wit/Zwart ving ik aan in de ochtend van Nieuwjaarsdag. Deze foto, die ik in 2009 in Oxford nam, verliest toch veel door de conversie naar Wit/Zwart.

07:04 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, photography, oxford, uk |  Facebook |

13-01-15

Lomo London

Visiting London one more time in August, I had to re-visit the Lomo photography shop in Soho. Discovered that shop when I was in London in December. This time I took some iPhone pictures of their beautiful wall art.

IMG_1800_LONDON_LOMO.jpg

IMG_1801_LONDON_LOMO.jpg

Toen wij Londen terug bezochten in augustus, moest ik terug naar de Lomo fotowinkel in Soho. Ik ontdekte deze winkel toen wij in december in Londen waren. Deze keer nam ik met de iPhone enkele foto's van hun prachtige kunst muur.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, photography, london, uk |  Facebook |

18-04-14

Extremes

London has always been a place of extremes, I thought when I encountered these two on the summit of Primrose Hill. I soon discovered that this unikely couple was protographer and model. One of the two scares me.

IMG_6933_LONDON_EXTREMES.jpg

IMG_6936_LONDON_EXTREMES.jpg

Londen is altijd al een plaats van extremen geweest. Dat dacht ik wanneer ik deze twee ontmoette op het hoogste punt van Primrose Hill. Ik ontdekte snel dat dit fotografe en model waren. Een van de twee maakt mij bang.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, model, photography, london, uk |  Facebook |

10-06-13

Photographer Kenneth

Kenneth has a new hobby: photography. Guess what we talked about during Mädchen's birthday party? He let me try out his 8mm fish eye. While he played with my 15mm fisheye. That 8mm doesn't work all that well on my full frame 5D. Kenneth was using chiwawa Paulien as his model here. She likes attention anyway.

IMG_9827_8mm.jpg

 

Kenneth heeft een nieuwe hobby: fotografie. Rara waar hadden wij het over tijdens Mädchen's verjaardagsfeestje? Ik testte zijn 8mm fisheye. Terwijl hij met mijn 15mm fisheye speelde. Die 8mm werkt niet zo goed op mijn full frame 5D. Kenneth gebruikte chiwawa Paulien als model. Zij houdt van wat aandacht.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, photography |  Facebook |

09-12-11

N

I'm not really a product photographer, you can clearly see that in this photo. I could say a lot of bad things about this shot. But I won't. I purchased my machine earlier this year and became a member of the club. You cannot buy the capsules for the machines in the stores here in Belgium. There are a few brand stores in the major cities. I order my stuff online. Enough to last me more than 6 months and to have a choice of flavours.

IMG_6314_NESPRESSO_WEB.jpg

Ik ben duidelijk geen product fotograaf, dat vertelt deze foto. Ik zou veel slechte dingen kunnen zeggen over deze foto. Maar dat doe ik niet. Ik kocht mijn machine eerder dit jaar en werd lid van de club. Je kan de kapsules nog niet vrij in de winkels kopen. Het merk heeft een paar eigen winkels in België, in de grote steden. Ik bestel mijn waar online. Steeds genoeg om 6 maanden keuze qua smaken te hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, photography |  Facebook |

01-12-11

Gent Station

I know your are not allowed to take pictures in Belgian stations without written permission. So I hope I won't be sent to jail here. There is a lot to do on the internet these days about photos taken and processed on smartphones, in particular Steve's iThing. I have a lot of iStuff but no iPhone. I still use BlackBerry. I may be old fashioned, but I think I'll stick to photography with traditional equipment. Even though you can get some unique effects with a smart phone camera.

BlueBikeWeb.jpg

Ik weet dat je geen foto's mag maken in een Belgisch station zonder schriftelijke toestemming. Ik hoop dat ik nu dus niet de gevangenis in vlieg. Deze dagen vind je op het internet overal artikels over foto's die gemaakt en afgewerkt worden op smartphones. Vooral Steve's iDinges. Ik heb heel wat iDingen, maar geen iPhone. Ik gebruik nog steeds BlackBerry. Misschien ben ik ouderwets, maar ik denk dat ik verder doe met fotografie met een eerder traditionele uitrusting. Alhoewel je soms unieke speciale effecten kan bekomen meteen smartphone.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, photography, gent |  Facebook |

15-08-11

Nature Painting

For a couple of years I have been a member of this photography forum where I'm invited to post up to a couple of photos respecting a certain theme every month. This month the theme is "tableaus". There are no instructions that go with the theme, you fill it in how you feel. Photos are scored by the members and each month there is a winner. No, I have never won, but that doesn't really bother or interest me. I like it because it challenges me to try out new things. Like this conversion of a photo to a painted version of it.

nature, photography

nature, photography

Ik ben al enkele jaren lid van een fotografie forum waar leden elke maand uitgenodigd worden om één of meerdere foto's te publiceren volgens een gekozen thema. Het maandthema voor augustus is "tableaus". Er horen geen precieze instructies bij het thema, je vult het in hoe je zelf kiest. De foto's worden door de leden beoordeeld en elke maand is er een winnaar. Neen, ik heb nog nooit gewonnen, maar dat stoort en interesseert mij niet. Ik hou er van omdat het mij uitdaagt om nieuwe dingen te proberen. Zoals deze bewerking van een natuurfoto om er een geschilderde versie van te bekomen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (15) | Tags: nature, photography |  Facebook |

02-08-11

Smart Photo

She walked up to me on the crowded beach smiling decidedly. I read what was written on her top left side of her shirt and raised my trusty Canon 5D mounted with 70-200mm f/2.8 L IS USM topped with a Speedlight 580ex II and saw her facial expression change. She must have thought: 'Damn, I won't be selling him any photos'. So I took her's in stead.

IMG_0377_SMART_PHOTO.jpg

Ze wandelde mij met een zelfzekere glimlach tegemoet op het drukke strand. Ik las wat links bovenaan haar T-shirt geschreven stond en bracht mijn vertrouwde Canon 5D met 70-200mm f/2.8 L IS USM er op gemonteerd, gekroond met een Speedlight 580ex II naar (mijn) borsthoogte. Haar gelaatsuitdrukking veranderde. Ze dacht wellicht: 'Verdorie, aan hem zal ik wel geen foto's verkopen'. Dus ik nam er eentje van haar.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, photography |  Facebook |

30-06-10

More Photographers

I was just a little overdressed in comparison with these young photographers. But then some gifts look nicer with some wrapping.
IMG_4604_PHOTOGIRL-1

IMG_4394_PHOTOGIRL-2
Ik was een beetje overdressed in vergelijking met deze jonge fotografes. Maar sommige geschenken zien er beter uit in de verpakking.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (7) | Tags: people, photography |  Facebook |

16-03-08

The Other half of the Galleries Saint-Hubert

I’ve given this photo a bit of a harder treatment as far as contrast goes. I wanted to make the photos stand out more against the architecture. I love the way these photos have been finished, they look more like paintings. The photo in the second panel here was actually taken in the galleries. I think it is beautiful, the 26 year old dancer is doing a handstand leaning with her shapely legs against the side wall of the galleries. The colorful lining of her skirt brightens up the whole.
IMG_5386_HILDE_WEB
Deze foto heb ik harder qua contrast gemaakt zodat de panelen beter afsteken tegen de achterliggende architectuur. De afwerking van de foto’s doet ze eerder op schilderijen lijken. De foto op het tweede paneel is in de galleries gemaakt, ik vind ze heel mooi, de 26 jarige danseres doet een handenstand leunend tegen de zijmuur van de galerijen. Naast haar mooie benen vind ik de kleurige voering van haar rok heel mooi, het geeft de foto iets extra.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, brussels, photography |  Facebook |

15-03-08

Photography in Galleries Saint-Hubert

A well known Belgian woman freelance photographer has a series suspended from the ceiling of the monumental Galleries Saint-Hubert in the heart of Brussels. The galleries have featured more than once here on my blog. I walk through them every day on my way to work. Worth while going to have a look if you are in the neighborhood.

IMG_5388_BARBARA_WEB
Een wel bekende Belgische freelance fotografe exposeert in de Galleries Saint-Hubert in hartje Brussel. Haar werken hangen er hoog in de lucht. De galleries zijn hier op mijn blog al meer dan eens aan bod gekomen. Maar ik wandel er dan ook elke dag door op weg naar mijn werk. Het loont de moeite eens te gaan zien als je in de buurt bent.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, brussels, photography |  Facebook |

22-09-07

MJ in Brussels

A tribute to a photographer I have admired for a long time: MJ. She is a very nice person as well. Some of her finest works can be admired in the central library in Brussels. I managed to find time to go and have a look yesterday. Way to go, MJ!
The Italian wine I posted here earlier was good: full bodied, slightly fruity.
IMG_5097_MJ
Hulde aan een fotografe die ik al lang bewonder: MJ. Naast een top fotografe ook een heel sympathiekske. Een greep uit haar mooiste werken hangen in de romanafdeling van de centrale bibliotheek in Brussel. Ik vond eindelijk de tijd om eens binnen te lopen gisteren. Schitterend, MJ!
De Italiaanse wijn Vipra Rossa waarvan ik eerder een foto postte smaakte heerlijk! Een volle en lichtjes fruitige smaak.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, brussels, photography |  Facebook |

05-09-07

Caster of the Shadow

So there, all is revealed now. This is the original photo, before I tricked the girl away. Was this who you had imagined? She is a nice person.
IMG_5358_SHADOW
Hier dan de revelatie. Dit is de originele foto, vooraleer ik het meisje wegtoverde. Was dit wie je je inbeeldde? Het is een sympathieke persoon, dat kan ik je toevertrouwen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (24) | Tags: sport, people, photography |  Facebook |

04-09-07

Whose Shadow?

Please bear with me, I'm going to play a little game with you today. All will be revealed tomorrow. Can you imagine whose shadow this is? Can you fantasize the person who is throwing this shadow? Come back here tomorrow at 8 am.
IMG_5358_SHADOW1

Volg mij eventjes, ik wil vandaag een spelletje spelen. Alles wordt morgen duidelijk. Kan je je de eigenaar van deze schaduw inbeelden? Wie is de persoon die aan de oorsprong ligt van deze schaduw? Kom morgen op 8 uur zien.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sport, photography, people |  Facebook |

13-07-07

Gent University Aula - fisheye

Some of you have been putting questions to me about the full frame experience I enjoy now with my Canon 5D. The most spectacular experience in that sense is of course using my Sigma 15 mm fisheye lens. When I visited Gent earlier this week, I couldn’t resist trying this out on the Aula of Gent’s university. I should have taken the same picture with my 10D, but of course this would have been impossible. The shot I’m showing you here is not cropped, just reduced in size. Taking in to account the 1.6 reduction factor of the 10D in comparison with a full frame, I would simply have been unable to take this shot using the 10D. This Aula Academica was inaugurated in 1826. It has a ceremonial purpose and is used for congresses from time to time.
I’d also like to thank the fellow photography freaks for the advice and comments on the photo I published here the day before yesterday of the inside of Trier’s cathedral. I must tell you that the statue of Christ on the cross bathing in an abundance of light in the bottom half of the photo was exactly the effect I wanted to create. Technically speaking I know I have overdone it and I am also knowledgeable of the techniques to avoid this and yes, I did take the picture in raw and I did use bracketing. But for once I was not looking for the technically perfect picture, I wanted to create a special effect using just light.

IMG_0256_AulaGent_web

Ik kreeg de afgelopen dagen nogal wat vragen over de kleinbeeld ervaring waarvan ik opnieuw kan genieten met mijn Canon 5D. Dat manifesteert zich op de meest spectaculaire wijze bij gebruik van mijn Sigma 15mm fisheye lens. Toen ik eerder deze week in Gent was testte ik dit uit op de Aula van de universiteit. Ik had natuurlijk dezelfde foto moeten maken met mijn 10D, maar dat zou gewoon onmogelijk geweest zijn. Met de reductiefactor van 1.6 van mijn 10D zou ik de aula er niet in de hoogte en niet in de breedte op gekregen hebben. De Gentse Aula Academica werd ingewijd in 1826. Het heeft ceremoniële doeleinden en wordt af en toe voor congressen gebruikt.
Ik wil ook de bevriende fotografen bedanken voor hun advies en commentaren op de foto van Trier’s cathedraal die ik hier 2 posts geleden bracht.
Het beeld van de kruisiging van Christus badend in een overdaad aan licht was nu net het effect dat ik wou bereiken. Ik weet dat ik deze foto technisch gezien overbelicht heb, waar dat was nu net het effect dat ik wou bereiken. Ik ken wel degelijk de technieken om dit te vermijden, de foto’s maakte ik wel degelijk in raw en ik gebruikte bracketing. Maar het was hier niet mijn bedoeling om een foto te brengen die technisch perfect belicht was, ik wou gewoon een speciaal effect neerzetten met louter het gebruik van licht.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, photography, gent |  Facebook |

08-07-07

5D vs 10D

Some of you have been asking me: why buy a Canon 5D, are you then not satisfied with your 10D? I am very satisfied with my 10D, which is important, because there is hardly any difference in the look and feel and manipulation of both cameras. But when you compare the technical features of both cameras, you'll find an impressive difference between both. I have listed the important differences in features is a table hereunder.
Please bear in mind that the 10D is a camera that is a couple of years the senior of the 5D. Basically we're talking the same technology, but a generation further on the 5D. The first 3 features are of interest to me, because they result in a visible superior image quality. In particular the sensor size is important, because the 5D sensor is full frame, it offers the same view as the pre-digital SLR photography, meaning that you no longer have to take into consideration a multiplier on the focal length of your lenses. Now maybe this is just a small advantage as far as focal length goes, because I was very trained in knowing what lens I needed for which shot. But then it is nice to have a full fisheye view with my fisheye, and it is great to have a 50mm that is indeed 50mm, and not 80mm. As for the new lens I purchased, the EF 70-200 2.8 IS USM: wow.
Of course you need to take into account that I need to take indoor sports photographs, badminton mostly, so I can do with the extra quality and I need fast lenses.

Feature

10D

5D

Top resolution

3072x2048

4368x2912

Effective pixels

6,3 million

12,7 million

Sensor size

22,7x15,1 mm

36x24 mm

Focus Points

7

9 diamond

Focal Length multiplier

1,6

1

LCD

1,8”

2,5”

LCD pixels

118.000

230.000

Ik kreeg van velen onder jullie de vraag: waarom een Canon 5D kopen, ben je dan niet tevreden met de 10D? Ik ben heel tevreden met mijn 10D, wat belangrijk is, want er is in bediening, look & feel weinig verschil tussen beide DSLRs. Maar wanneer je de technische eigenschappen van beide toestellen vergelijkt, ontdek je snel een groot verschil tussen beiden. Ik heb de belangrijkste verschilpunten gelijst in een tabelletje hierboven.
Hou er wel rekening mee dat de 10D een aantal jaren eerder op de markt kwam dan de 5D. Aan de basis ligt dezelfde technologie, maar er is toch een generatieverschil tussen beide toestellen. In de tabel zijn het vooral de eerste 3 kenmerken die mij aanbelangen, ze betekenen een zichtbaar verschil in de kwaliteit van de foto’s. In het bijzonder vind ik de afmetingen van de sensor belangrijk, de sensor van de 5D is een full frame sensor, wat betekent dat je terug kleinbeeld fotografie hebt zoals in de SLR (niet-digitale spiegelreflex) tijd. De brandpuntsafstanden van je lenzen zijn dus terug wat ze horen te zijn, je moet er geen vermenigvuldigingsfactor van 1.6 meer op toepassen. 50 mm is dus geen 80 mm meer en mijn 15mm fisheye geeft nu échte fisheye foto’s. Ik geef toe dat ik intussen met de 10D perfect wist welke lens ik in welke omstandigheden moest gebruiken, maar de full frame van de 5D opent nieuwe mogelijkheden wat de korte brandpuntsafstanden betreft.
Over de lens die ik er bij kocht, de EF 70-200 IS USM kan ik maar één iets zeggen: WOW.
Hou er natuurlijk wel rekening mee dat ik veel bezig ben met indoor sport fotografie, vooral badminton, dus ik kan die extra kwaliteit best gebruiken en hou ook van snelle lenzen.

09:19 Gepost door pieterbie | Permalink | Commentaren (7) | Tags: photography, canon5d |  Facebook |

24-09-06

Photography

Had a great day with the HFC (photoclub) today.  I took the HFC friends for a Beaufort art shoot along the Flemish coast.  No, the woman in the photo is not a HFC member.  But I liked the way she handled her material.

Fantastische dag gehad met de HFC (fotoclub) vandaag.  Ik gidste de HFC vrienden langsheen de Vlaamse kust voor een Beaufort kunst shoot.  Nee, de vrouw in de foto is geen HFC-lid.  Maar ik was onder de indruk van de manier waarop ze met haar materiaal omsprong.

00:27 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: photography, people |  Facebook |

11-07-06

Ulrike dreaming?

I know, this is a stupid photo.  I was sitting down, Ulrike was standing behind me.  I wanted to show you how clean her nostrils were, so I shot upwards.  She is very fast, so I took this one blind.  My Canon focussed on the parasol, of course.  But I like this shot.  I hope Ulrike doesn't hate me for it.  Don't worry, Ulrike: if you do not start hating me, I won't publish the rest.

 

 

23:21 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (4) | Tags: press, photography, people |  Facebook |

10-07-06

Ulrike

Meet Ulrike.  She is a press photographer, a real pro.

Haha, she used to model for me at one time.  Not really, I just took photos of her all the time.  I must have inspired her so much that she decided to get behind the camera herself.  No, I'm going too far now, her father is a Belgian celebrated press photographer.  So she followed in his footsteps.  Way to go, Ulrike!

 

 

20:03 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: press, photography, people |  Facebook |