06-07-17

Streets of Rome

I wouldn't mind going back to Rome, a great place for street photography. This man looks as if he is pleased to encounter the young girl. The religious art in Rome is just superb. The second photo shows the front of a shop.

IMG_1074_ROME_STREET-SCENE.jpg

IMG_1010_ROME_RELIGIOUS-DECORATIONS.jpg

Ik zou er niets op tegen hebben om terug naar Rome te gaan, waar je fantastische street fotografie kunt maken. De man ziet er blij uit het meisje te ontmoeten. De religieuze kunst is er top. De tweede foto is een winkelpui.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, art, rome, italy |  Facebook |

09-12-16

Decorations

The church has something simple about it and yet parts are richly decorated.

architecture, rome, italy, bernini

De kerk heeft iets eenvoudigs, maar bepaalde gedeelten zijn toch rijkelijk versierd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, rome, italy, bernini |  Facebook |

07-12-16

Sant'Andrea al Quirinale

This Jezuit church in Rome is what Gian Lorenzo Bernini considers as his only perfect work. It is his birthday today. Many happy returns.

IMG_1403_ROME_SAN-BERNARDO.jpg

Deze kerk in Rome, verbonden met het Jezuïtenklooster, is wat Gian Lorenzo Bernini beschouwt als zijn enig perfecte werk. Gelukkige verjaardag, op deze dag werd hij geboren in 1598.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, rome, italy, bernini |  Facebook |

28-11-16

Ecstasy of Saint Teresa

On this day in 1680 the world los a great architect and sculptor: Gian Lorenzo Bernini. The Ecstasy of Saint Teresa is one of his most controversial works that can be found in the church of  Santa Maria della Vittoria in Rome.

art, rome, italy, bernini

Op deze dag in 1680 verloor de wereld een groot architect en beeldhouwer: Gian Lorenzo Bernini. De extase van Sint Teresa is een van zijn meest controversiële werken. Je vindt het in de kerk van Santa Maria della Vittoria in Rome.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy, bernini |  Facebook |

21-11-16

Deliver us from Evil

I recently watched 2 good films about child abuse by priests: Spotlight & Deliver us from Evil. The first tells the story of the jounalists in Boston who brought to light the massive child abuse by priests in that city. The second is a documentary film that tells the story of an Irish priest who abused many children in California in the 70's and 80's.  I warn you, the second is not an easy film to watch. I got quite emotional seeing parents break down because of what had happened to their children. The priest would always confess his wrong doings and the church would move him to another city. In both cases the church's strategy was clearly to close ranks and cover up. The Pope never answered to any of the charges, but then as the head of the Vatical State he enjoys immunity from prosecution.
The photo shows the altar of the church Santa Maria della Vittoria in Rome.

art, rome, italy


Recent zag ik 2 goede films over pedofilie door priesters: Spotlight & Deliver us from Evil. De eerste film gaat over de journalistiek die in Boston massief kindermisbruik door priesters aan het licht bracht. De tweede film is een documentaire over een priester van Ierse origine die in de jaren 70 en 80 kinderen misbruikte in California. Ik verwittig je, geen gemakkelijke film om te zien. Ik werd zelf emotioneel wanneer ouders onderuit gingen getuigend van het leed dat hun kinderen aangedaan werd. De priester zelf ontkende nooit zijn probleem, maar werd door zijn kerkelijk overheid telkens gewoon overgeplaatst. In beide gevallen was de strategie van de kerk duidelijk om de rangen te sluiten en het potje dicht te houden. De paus reageerde nooit op de beschuldigingen, maar als staadshoofd van het Vaticaan geniet hij natuurlijk immuniteit.
De foto is van het altaar van de kerk Santa Maria della Vittoria in Rome. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

01-04-16

Catch-22

Towards the end of March I finished Joseph Heller’s classic novel Catch-22. It is a must read, but you have to try and understand absurdity to be able to finish it. It is a very absurd Second World War story that is symbolic for the absurdity of war. Heller took 10 years writing it and ended up releasing it in 1961. It became symbolic for the absurdity of the Vietnam War and the popular sitcom MASH adopted a lot of the ideas. A catch 22 is an absurd loose loose situation. The main character tries to get out of the war by pretending to be out of his mind. But seeing that wanting to get out of the war is a sane thing to do, he does not succeed.
The picture is of a building in Rome, because the American pilots in the novel are stationed in Italy and spend a lot of time in Rome.

 art, rome, italy

Naar het einde van maart toe, las ik Joseph Heller’s klassieker Catch-22 uit. Je moet het gelezen hebben, maar je moet wat absurditeit kunnen verwerken om het uit te lezen. Het absurde verhaal speelt zich af in Wereld Oorlog II en staat symbool voor de absurditeit van de oorlog. Heller deed er 10 jaar over om het boek te schrijven, het werd pas in 1961 gepubliceerd. Het werd daardoor symbolisch voor de absurditeit van de Vietnam Oorlog. De populaire sitcom MASH adopteerde heel wat ideeën uit het boek. Een Catch-22 is een situatie waarin je onmogelijk kan winnen. De hoofdrolspeler probeert aan de oorlog te ontsnappen door te doen alsof hij gek is. Maar gezien aan de oorlog proberen te ontsnappen een verstandige zaak is, slaagt hij er niet in.
De foto is er eentje van een gebouw in Rome. De piloten in het boek zijn in Italië gestationeerd en brengen heel wat tijd door in die mooie stad.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

31-03-16

Mass

While we were visiting the basilica of Saint Mary, a mass actually started, they don’t ask the visiting tourists to leave. So I couldn’t resist taking a few pictures of this small congregation of believers.

 IMG_1456_ROME_MARIA.jpg

IMG_1455_ROME_MARIA.jpg

Terwijl wij de basiliek van Sint Maria bezochten, werd een misviering gestart. Ze vragen de toeristen daar niet om de kerk te verlaten. Dus ik kon niet aan de verleiding weerstaan om enkele foto’s te maken van deze kleine gemeenschap van gelovigen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

30-03-16

The Meridian Line

At the beginning of the 18th century, Pope Clement XI commissioned the astronomer, mathematician, archeologist, historian and philosopher Francesco Bianchini to build a meridian line, a sundial within the basilica. This allowed the pope to check the accuracy of the Gregorian reformation of the calendar, to produce a tool to predict Easter exactly and to give Rome a meridian line as important as the one built in Bologna’s cathedral San Petronio.

 

art, rome, italy

In het begin van de 18e eeuw bestelde paus Clemens XI bij de astronoom, wiskundige, archeoloog, geschiedkundige en filosoof Francesco Biachini een meridiaan, een zonnewijzer binnen in de basiliek. Dit instrument moest de paus toestaan om de juistheid van de pas ingevoerde hervormde Gregoriaanse kalender te verfiëren, alsook om het tijstip van Pasen precies uit te rekenen. Rome moest ook een meridiaan krijgen die minstens zo belangrijk was als deze die in Bologina in de San Petronio kathedraal gemaakt was.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

29-03-16

St John the Baptist

Inside the church another sculpture by Igor Mitoraj, the head of St John the baptist

 art, rome, italy, Igor Mitoraj

Binnen in de ker, nog een werk door Igor Mitoraj, het hoofd van Sint Johannes de doper

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, rome, italy, igor mitoraj |  Facebook |

28-03-16

Igor Mitoraj

The façade of the basilica may be simple, but I enjoyed the art works on the doors of the church. These were added in 2006 and are by the hand of Polish artist Igor Mitoraj.

 IMG_1447_ROME_BASILICA.jpg

IMG_1446_ROME_BASILICA.jpg

IMG_1445_ROME_BASILICA.jpg

De façade van de basiliek is misschien eenvoudig, maar ik genoot van de kust op de deuren van de kerk. Deze werken werden pas in 2006 aangebracht en zijn van de hand van de Poolse beeldhouwer Igor Mitoraj.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

27-03-16

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Close to Easter seems like a good time to write about this great basilica we visited when in Rome about a year ago. Michelangelo Buonarroti built this basilica with the simple façade by order of pope Pius IV, who has his final resting place inside.

 IMG_1443_ROME_BASILICA.jpg

Met Pasen dichtbij lijkt het een geschikt moment over over deze fantastische basiliek te schrijven die wij een jaar geleden in Rome bezochten. Michelangelo Buonarroti bouwde deze basiliek met de eenvoudige gevel in ppdracht van paus Pius IV, die er zijn laatste rustplaats heeft.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, rome, italy, igor mitoraj |  Facebook |

26-12-15

Our Daily Bread

Don't worry about me, I'm sure this religious influence will wear off.

street, rome, italy

Maak je vooral geen zorgen over mij, deze religieuze invloed ebt wel af.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

25-12-15

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

From the yard of the basilicum in Rome peaceful and mery Christmas wishes.

IMG_1463_ROME_MARIA.jpg

Een vredevol en gelukkige Kerst gewenst van op de binnekoer van deze basiliek in Rome.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

22-12-15

Last Minute Shopping

Rushing to do some last minute Christmas shopping? In Rome near the Spanish Steps, you'll find the better class of shops.

street, italy, rome

Je aan het haasten om de laatste kerstinkopen te doen? In Rome nabij de Spaanse trappen vind je de betere klasse winkel.

Voor de bezoekers die gisteren de joke niet vatten: fawn is Engels voor hertenkalf. Fawntastic, OK?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, italy, rome |  Facebook |

02-11-15

Flying

There is nothing like flying to your holiday destination. Here: above the Alps.

flying_web.jpg

Er is niets zo leuk als naar je vakatiebestemming vliegen. Hier: hoog boven de Alpen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, italy, rome |  Facebook |

29-10-15

Rome: no

I wouldn't mind going back to Rome, but I was there last Easter. So better to wait for another trip to this magnificent city.

architecture, rome, italy

Ik zou er niet van maken om terug naar Rome te gaan. Maar ik was er pas rond Pasen. Dus best nog even wachten vooraleer deze prachtige stad opnieuw te bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, rome, italy |  Facebook |

16-10-15

The Killing

I’ve just finished watching the American series ‘The Killing’. It tells the story of the brutal murder of a 17 year old girl. A female detective, that was about to end her career to get married, postpones her personal plans to solve the case. I’m used to watching the British detective series where 3 murders are committed and solved in one episode. The Killing differs from this as it takes the detectives 13 episodes to solve just the one murder. And they tease you in the end by doubting the outcome.

This cop shot I took in the centre of Rome.

 street, rome, italy

Ik heb net de Amerikaanse serie ‘The Killing’ uit gekeken. Het vertelt het verhaal van een brutale moord op een 17-jarige scholiere. Een vrouwelijke detective, die op het punt stond haar carrière te verlaten om te trouwen, stelt haar persoonlijke plannen uit om de moord op te lossen. Ik ben gewoon aan de Britse detective reeksen waar 3 moorden gepleegd en opgelost worden in een aflevering. The Killing wijkt daar lichtjes van af door 13 afleveringen te om één moord op telossen. En op het einde trekken ze de uitkomst in twijfel.

 

Deze politie foto maakte ik in het centrum van Rome.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

24-09-15

Nuova Stella

It is my birthday today. In Rome we had dinner at the Nuova Stella, a restaurant that was established in 1963, my birth year. I can highly recommend this traditional Italian restaurant.

NUOVASTELLA_WEB.jpg

Het is vandaag mijn verjaardag. In Rome dineerden wij in het restaurant Nuova Stella. Het opende zijn deuren in 1963, mijn geboortejaar. Ik kan dit traditioneel Italiaans restaurant hartig aanbevelen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

15-08-15

Ave Maria

Saint Mary's day today, a pubic holiday in Belgium. And in Rome she is very popular as well. You should always look up when in Rome, else your risk missing great details.

art, rome, italy

Sint Maria vandaag, nationale feestdag in België. In Rome is ze ook heel populair. Daar moet je altijd omhoog kijken, anders riskeer je schitterende details te missen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

24-07-15

Friday Flowerday

I've been wearing flowered shirts on Friday for some years now. This girl I saw in Rome really goes over the top.

street, rome, italy

Ik draag nu al enkele jaren op vrijdag bloemetjeshemden. Deze vrouw die ik in Rome zag is nog enthousiaster.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

09-07-15

Portrait

Not just fountains on the Piazza Navona, but also artists drawing pretty girls.

art, rome, italyNot

Niet alleen fonteinen op de Piazza Navona, maar ook artiesten die mooie meisjes portretteren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, rome, italynot |  Facebook |

08-07-15

Fontana dei quattro fiumi

Did you know that Rome has more than 2.000 fountains? The Fountain of the Four Rivers is one you must see. A true masterpiece by Gian Lorenzo Bernini. It is in the middle of the Piazza Navona. Is has been since 1651. Difficult to take good picture, because the crows all round the fountain is huge.

art, rome, italy

art, rome, italy

art, rome, italy

art, rome, italy

Wist je dat Rome meer dan 2.000 fonteinen telt. De Vierstromenfontein moet je echter gezien hebben. Een echt meesterwerk van de hand van Gian Lorenzo Bernini. Je vindt het al sinds 1651 in het midden van de Piazza Navona. Wel moeilijk te fotograferen omwille van de massa die dagelijks dit werk komt bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

07-07-15

Streets

Before I left for Rome, a colleague told me that the charm of Rome is to be found behind every street corner. I think he is right.

street, rome, italy

Voordat ik naar Rome vertrok vertelde een collega mij dat de charme van de stad achter elke straathoek te vinden is. Ik vind dat hij gelijk heeft.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

06-07-15

Famous Dane in Rome

Hans Christian Andersen lived in Rome for a while, in this house. The Improvisatore was published in 1835 and it is recognized as his authobiographic breakthrough. It tells the story of a tourist in Italy.

IMG_0931_ROME_HANS-CHRISTIAN-ANDERSEN.jpg

IMG_0932_ROME_HANS-CHRISTIAN-ANDERSEN.jpg

Hans Christian Andersen leefde een tijdje in Rome, in dit huis. De Improvisatore werd in 1835 uitgegeven en het wordt erkend als zijn autobiografische doorbraak. Het vertelt het verhaal van een toerist in Italië.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, rome, italy |  Facebook |

05-07-15

Cold Fountain

For those of you on holiday: I hope it is nice and warm so that you need to seek some refreshment. Of course, you don't have to go as far as these two girls in Rome.

street, italy, rome

Voor iedereen die van een vakantie geniet: ik hoop dat het lekker warm is zodat jullie aan wat verfrissing toe zijn. Natuurlijk moet je niet overdrijven zoals deze twee jonge dames in Rome.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, italy, rome |  Facebook |

01-07-15

Mozes Selfie

A bit more spectacular is of course a double selfie with the Mozes fountain in the background.

street, rome, italy

Ietwat meer spectaculair is natuurlijk een dubbele selfie met de Mozes fontein in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

30-06-15

Selfie

The top street product on Roman streets was clearly the selfie stick. OK, some people want to be in their photos.

people, rome, italy

Het top product dat je op elk Romeins plein en in elke straat kon kopen was de selfie stick. OK, sommige mensen willen per sé in hun foto's aanwezig zijn.

07:01 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, rome, italy |  Facebook |

29-06-15

Pinocchio

Pinocchio was of course Italian, and you'll encounter him often on the streets of Rome.

IMG_1395_ROME_PINOCHIO.jpg

Pinocchio was Italiaans en je komt hem vaak tegen in het Romeinse straatbeeld.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

28-06-15

Priest

A lot of priests in Rome as well. They usually wear more clothes than some of the girls/women you meet.

street, rome, italy

Veel priesters ook in Rome. Meestal hebben zij wat meer kleren om het lijf van sommige meisjes/vrouwen die je er ontmoet.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

27-06-15

Girls

After this overdose of architecture: something completely different: girls. Colosseum in the background.

street, rome, italy

Na deze overdosis architectuur: iets anders: meisjes. Colosseum in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |