14-03-17

The Truth - Michael Palin

Last Monday I finished the novel The Truth by Michael Palin. I enjoyed a lot, e really good read. The time is today, the truth is not a simple thing. The author who stars in the book, the anti-hero grows to become the hero. Does that make Palin a comtemporary Angry Young Man?  I loved the book a lot, it embraces some of the problems of our times in a most ejoyable way. It starts on an island off the coast of Scotland.

sea, scotland, uk, literature

Vorige maandag las ik de roman The Turth (De Waarheid) uit, geschreven door Michael Palin. Ik genoot, een goed boek. De tijdzetting is vandaag, de waarheid is niet eenvoudig. De hoofdpersonage, een auteur, is een antiheld die doorgroeit tot held. Is Palin dan een hedendaagse Angry Young Man (literaire strekking)? Ik hield van dit boek, het omhelst een aantal problemen van onze tijd op een genietbare manier. Het start op een eiland boven de Schotse kust.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, scotland, uk, literature |  Facebook |

22-11-16

Beach Cabins

The beach cabins were taken in for the winter at the end of last month. Someone expressed their love for them or the city.

sea, beach, oostende

De strandcabines werden eind vorige maand binnen genomen om te overwinteren. Iemand gaf nog uitdrukking aan zijn of haar liefde voor de cabines of de stad.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

15-10-16

The Cornish Coast Murder

In Lizard Lighthouse Heritage Center, I purchased one of the few books they had on sale: The Cornish Coast Murder, by John Bude. John Bude was the pseudonym of Ernest Elmore, who wrote 30 crime novels which are now rare and collectable. I don't usually read crime, but I could not resist the fine and very readable work. It reminded me of Cornwall's beautiful coast.

sea, cornwall, uk, literature

sea, cornwall, uk, literature

In het erfgoed centrum bij Lizard vuurtoren kocht ik een van de weinige boeken die ze er verkochten: The Cornish Coast Murder, door John Bude. Dat is de pseudoniem van Ernest Elmore, die 30 misdaadboeken schreef die nu zeldzame verzamelobjecten zijn. Ik lees niet zo vaak misdaadromans, maar ik kon niet weerstaan aan dit zeer leesbare werk. Ik werd er ook constant door herinnerd aan Cornwall's prachtige kust.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, cornwall, uk, literature |  Facebook |

08-10-16

Vinyl on Holywell Beach

Obviously Vinyl went swimming on Holywell Beach, but I've already posted 'some' photos of him doing that. I got some good images of another thing he loves: playing in the sand.

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Natuurlijk ging Vinyl zwemmen toen wij Holywell Beach bezochten, maar ik postte al 'enkele' foto's van hem zwemmend. Ik ving enkele goede foto's van zijn andere favoriete strand bezigheid: in het zand spelen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

29-09-16

Vinyl Saw it was Good

Vinyl enjoyed our little stroll along the coastal footpath, he just wondered when we would get to the water. But he had already had his swim for that day, so we stayed high and dry.

sea, cornwall, uk

Vinyl genoot van onze korte wandeling langsheen het kustpad, hij vroeg zich alleen af wanneer wij het water zouden bereiken. Maar hij had die dag al gezwommen, dus wij hielden het hoog en droog.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

24-09-16

Vinyl Watching the Tide Coming In

Walking to Lizard point made Vinyl very calm and composed. He sat down atop the cliff to watch the tide rolling in.

IMG_8978_CORNWALL_VINYL.jpg

Naar Lizard Point wandelen maakte Vinyl heel kalm en beheerst. Hij ging boven op de klip op zijn poep zitten om rustig te kijken hoe het vloed werd.

12:39 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

21-09-16

Taking to Sea

Not just surfers on the beach at Saint Agnes, this couple braved the stiff waves to take to sea in this light motor vessel. 

 sea, cornwall, uk

sea, cornwall, uk

sea, cornwall, uk

Niet alleen surfers op het strand nabij Saint Agnes, dit koppel trotseerde de golven om in zee te varen met deze kleine motorboot. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, cornwall, uk |  Facebook |

20-09-16

Vinyl Joins the Surfers

Obviously, Vinyl had to try out the Atlantic Ocean as well. He didn't need a plank.

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Natuurlijk moest Vinyl ook de Atlantische Oceaan uitproberen. Hij had geen plank nodig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

05-09-16

Panorama of Saint Mawes

Before leaving Saint Mawes to discover more of the Roseland Peninsula, we headed to the end of the pier where I made a series of photos of the seafront to stitch up in a panorama. This is the result.

sea, cornwall, uk

Vooraleer wij Saint Mawes verlieten om de Roseland Peninsula verder te verkennen, trokken wij naar het einde van de pier waar ik een reeks foto's nam om in een panorama aaneen te naaien. Dit is het resultaat.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, cornwall, uk |  Facebook |

03-09-16

Dog Friendly Saint Mawes

There was a beach, there was sea, there were other dogs, could we keep Vinyl from having a swim? Of course not.

IMG_8749_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

IMG_8728_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

IMG_8765_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

Er was een strand, er was een zee, er waren andere honden, konden wij Vinyl verbieden om er te gaan zwemmen? Natuurlijk niet.

07:12 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

13-08-16

Water Traffic

The sea around Berry Head is quite busy. Always a couple of large ships about, but also fishing boats and pleasure seafarers. 

 sea, brixham, devon, uk

sea, brixham, devon, uk

sea, brixham, devon, uk

De zee rond Berry Head is nogal druk. Er liggen altijd ergens wel enkele grote schepen te dobberen, maar je ziet er ook vissersschuiten voorbij varen en plezier vaartuigen. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, brixham, devon, uk |  Facebook |

10-08-16

Room with a View

I gladly come back to the distant view we had from our room in Raddicombe Lodge in Brixham Devon. The first photo I took in the evening during sunset. The second is a broader view in the morning.

IMG_8455_DEVON_VIEW.jpg

IMG_8457_DEVON_VIEW.jpg

Ik denk graag terug aan het mooie zicht dat wij hadden van uit onze kamer in Raddicombe Lodge in Brixham in Devon. De eerste foto maakte ik in de avond tijdens zonsondergang. De tweede is een bredere kijk in de voormiddag.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, devon, brixham, uk |  Facebook |

07-08-16

Golden Hind

You do not always need to be that accurate as far as historic facts go. Just like in London, you will find a replica of Sir Francis Drake s gallion The Golden Hind in Brixham. A great attraction for the kids and the average Brittish parent does not take offence to the historical inaccuracies. I heard one father say to his child: Look, there is the pirate ship. And true: there was an enthousiastic pirate bothering the women on the Strand. 

 

sea, devon, brixham, uk

sea, devon, brixham, uk

sea, devon, brixham, uk

Je moet niet altijd zo correct zijn met historische feiten.  Net zoals in Londen vind je in Brixham een replica van Sir Francis Drake s galjoen The Golden Hind. Een super attractie voor de kinderen en de gemiddelde Britse ouder stoort zich niet aan de geschiedkundige fouten. Ik hoorde een vader tegen zijn kind zeggen: Kijk, daar ligt de piraten boot. En er liep op de Strand warempel een piraat rond die de vrouwen ambeteerde. Een begrijpbare vergissing, dus. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, devon, brixham, uk |  Facebook |

14-07-16

Ferry Across

When you get to see this message, I'll be on my way to my holiday destination. Not via this ferry, because this one sails 8 hours between Liverpool and Belfast. I won't even be ferrying, but I'll tell you all about that when I get back.

Anyone with bad ideas: my house remains lived in and guarded.

IMG_7013_LIVERPOOL_FERRY.jpg

Wanneer je dit bericht leest, zal ik op weg zijn naar mijn vakantiebestemming. Niet met deze ferry, ze zeilt 8 uur tussen Liverpool en Belfast. Ik neem geen ferry, maar ik vertel julllie wel alles na mijn terugkomst.

Potentiële boosdoeners: mijn huis blijft bewoond en bewaakt.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, liverpool, uk |  Facebook |

12-07-16

Sunset over the Sea

Started my holidays well last Friday by having a bite to eat at the yacht club. The sunset was coming to an end when we exited the place.

sea,oostende

Ik begon mijn vakantie goed vorige vrijdag door iets te gaan eten in de yacht club. Toen wij terug buiten kwamen liep de zonsondergang net op zijn einde.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

21-06-16

Dover

On the other side of the English Channel the good weather held stand. As always, the White Cliffs welcomed us to this great country. Along the long and wining road to Liverpool, we stopped along the motorway for a picnic.

sea, dover, liverpool

sea, dover, liverpool

sea, dover, liverpool

Aan de andere zijde van het Kanaal hield het goede weer stand. Zoals steeds verwelkomden de White Cliffs ons in dit mooie land. Langsheen de lange weg naar Liverpool stopten wij voor een picnic langsheen de snelweg.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, dover, liverpool |  Facebook |

20-06-16

The Sea at Calais

We picked a beautiful day in the beginning of May to sail over to the UK.

sea, liverpool, calais

Wij kozen begin mei een prachtige dag om de plas over te steken naar het VK.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, liverpool, calais |  Facebook |

10-06-16

H20

A good week ago we were having some bad weather in Oostende. I dind't realise that it had stormed that hard until I went on the beach last Saturday. A lof of stuff has washed ashore, including this impressive piece of hardware: buoy H20 that helps show the approach to our harbour.

H20_WEB.jpg

Een goede week geleden kregen wij slecht weer in Oostende. I besefte niet hoe hard het gestormd had tot ik de zaterdag met Vinyl op het strand ging. Er was veel aangespoeld, met inbegrip van dit indrukwekkend stuk: boei H20 die de aanloop naar de haven van Oostende helpt aanduiden.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

27-05-16

Room with a View

The view from the balcony of my hotel room in Hotel Méridien in Split.

IMG_8089_CROATIA_SPLIT.jpg

Het zicht van het balkon van mijn hotelkamer in hotel Méridien in Split.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, croatia, split |  Facebook |

05-04-16

Yellow Submarine

Is that a yellow submarine on the water in Liverpool?

sea, liverpool, uk, the beatles

Is dat een gele onderzeeër op het water in Liverpool?

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

10-02-16

Sand Storm

The week of January 15 brought a heavy storm to our city. When I walked the dog on Sunday 17th, you could hardly see where the beach ended and the dike began. The sand was also blown through the arches giving access to the dike.

sea, oostende, storm

sea, oostende, storm

De week van 15 januari bracht een hevige storm. Toen ik op zondag 17 de hond uitliet, zag je het verschil nauwelijks tussen het strand en de dijk. Het zand werd ook door de bogen geblazen die toegang geven tot de zeedijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oostende, storm |  Facebook |

10-11-15

Back on the Beach

Some of you may have noticed already because I've been visiting blogs: I'm back. The photos of New York City that I have been posting here the past week were from the trip I took back in 2012.
Before I start on my photographic report of this time around: Vinyl first. The first thing I did after the red-eye flight had landed and my train arrived in Oostende was go to the beach with him. He had to do his utmost to constrain his enthousisam, but he did, dear thing.

IMG_2272_VINYL_BEACH.jpg

Aan mijn blogbezoek hebben sommigen van jullie al opgemerkt dat ik terug ben. De foto's van New York City die ik hier de afgelopen week postte waren nog van mijn reisje in 2012.
Vooraleer ik aan mijn fotografisch verslag van deze keer start: Vinyl. Het eerste wat ik deed nadat de nachtvlucht wij tot in Zaventem bracht en de trein naar Oostende was met hem naar het strand gaan. Hij moest zijn uiterste best doen om zijn enthousiasme te beheersen: maar hij deed dat dan ook. Prachthond!

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

22-10-15

Burg-Haamstede

It is a nice enough place, but we won't be heading back for Burg-Haamstede in The Netherlands.

sea, ponnes liberty, the netherlands

Het is een mooie plek, maar naar Burg-Haamstede in Zeeland, Nederland, gaan wij ook niet direct terug.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, ponnes liberty, the netherlands |  Facebook |

17-10-15

Daytrip Canterbury

It was not a very nice day yesterday, but we got up early to start our shopping daytrip to Canterbury.

IMG_3889_CANTERBURY_SHIP.jpg

Het was gisteren geen zo'n mooie dag, maar wij stonden vroeg op om onze shopping dagtrip naar Canterbury aan te vangen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, dover, canterbury, uk |  Facebook |

13-10-15

Horse

On the beach in Burg-Haamstede (Zeeland, The Netherlands) last Sunday.

horse, sea, nature, the netherlands

Op het strand in Burg-Haamstede afgelopen zondag.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: horse, sea, nature, the netherlands |  Facebook |

11-10-15

Lets do some serious playing

Vinyl loves meeting other playful dogs on the beach.

IMG_3048_VINYL_BEACH_BOXER.jpg

Vinyl houdt er ontzettend van andere speelvogels op het strand te ontmoeten.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sea, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

09-10-15

Beach Boy

On Sunday we will be paying a family visit to Zeeland with our beach boy. He will meet up with his family again.

sea, nature, vinyl, flatcoated retriever, dog

Zondag brengt een familiebezoek voor onze strandjongen. Dan ziet hij mama, papa, broers en zussen terug.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, nature, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

30-09-15

Overboard

After a good storm you can often find interesting stuff on the beach.

sea

Na een goede storm vind je dikwijls interessante dingen op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea |  Facebook |

06-09-15

Solo

I caught the bird again a couple of seconds later as it was flying solo low over the beach.

IMG_2985_OOSTENDE_BEACH.jpg

Enkele seconden later wist ik de aalscholver opnieuw vast te leggen terwijl het laag over het strand scheerde.

07:03 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, nature |  Facebook |

05-09-15

Great Cormorant

Caught this great cormorant lifting off in the middle of a flock of seagulls.

IMG_3008_OOSTENDE_BEACH.jpg

Ik wist deze aalscholver te vangen toen hij opsteeg te midden een zwerm meeuwen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, nature |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende