14-09-15

Finished

In the disqualification race Renzo didn't make it to the end. But he didn't go out in the first couple of rounds either, so given the lack of training he did his best.

sport, skeelering

In de uitschakelingskoers hield Renzo het niet vol tot het einde. Maar hij ging er ook niet in de eerste rondes uit, dus geven zijn gebrek aan training deed hij het niet slecht.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

13-09-15

Fall

Inline Skating or skeelering is not a sport without danger. Renzo didn't expect to do well because he had been recovering from a collar bone fracture and could only train once before the Grand Prix.

sport, skeelering

sport, skeelering

Inline Skating of skeeleren is geen sport zonder gevaar. Renzo verwachtte geen resultaten omdat hij pas hersteld was van een sleutelbeenbreuk en maar ene keer had kunnen trainen voor de Grand Prix.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

12-09-15

Renzo

I warmed up whist the girls were skating, because the real reason I went was to see my second nephew Renzo skate. It wasn't easy to single him out in the cluster of skaters. He is nr 62.

sport, skeelering

sport, skeelering

sport, skeelering

Ik profiteerde van de wedstrijden van de meisjes om op te warmen, omdat ik er eigenlijk kwam om mijn achterneef Renzo aan het werk te zien. Het was niet evident om hem telkens te fixeren in de groep skeelers. Hij is nr 62.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

11-09-15

Race

Make no mistake, these are real races. Towards the end of the distance it can get really exciting.

sport, skeelering

sport, skeelering

Vergis je niet, hier wordt gekoerst. Naar het einde van de afstand toe kan het soms spannen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

10-09-15

Girls Inline Skating

Half August saw the Flanders Grand Prix here in Oostende. I went to look at these fast athletes and warmed up by taking some photos of the girls. The Grand Prix is really international, the first girl in the second photo is from India.

sport, skeelering

sport, skeelering

sport, skeelering

Half augustus ging de Flanders Grand Prix door in Oostende. Ik ging een kijkje nemen en warmde op door deze snelle meisjes te fotograferen. De Grand Prix is internationaal, het eerste meisje in de tweede foto is een Indische.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

24-08-09

Italian Team in Action

OK, some of you were waiting for action photos. The first is of the Italian girls during the warm up. The next photos are of the girls in action. You can clearly see that there was some heavy fighting. They started up front, and then had to fight back. One of the girls was disqualified, you can see her sitting in the centre of the track watching her teammates.
IMG_7474_ITALIAN_WU

IMG_7504_ITALIAN

IMG_7515_ITALIAN

IMG_7520_ITALIAN

IMG_7564_ITALIAN_OUT
OK, sommige bezoekers vroegen naar actiefoto's. De eerste foto toont de Italiaanse meisjes tijdens de opwarming. De volgende foto's zijn dan in volle actie. Je ziet duidelijk dat ze moesten vechten om hun positie te houden en herwinnen. Eén van de meisjes werd gediskwalificeerd en moest toezien van in het midden van de piste.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

23-08-09

Communication

Quite a few teams, including the Italian team, skate with a receiver on their back, earphone taped in their ear, so that the coach can give instructions while they are riding. I was taking pictures from next to where the Italian coaches were standing. I was surprised to see a girl skater stop before me just after the warm up and take her top down. The coach taped the receiver to her naked back and the earphone in her ear. No, I did not take a picture of the girl with her top down, I was there for the sport. And besides, she was standing right in front of me and I had my 70-200 lens on my camera :-)
IMG_7491_WT
Heel wat teams, de Italiaans inbegrepen, rijden met een ontvanger op hun rug, oortje in het oor geplakt zo dat de coach instructies kan geven terwijl ze rijden. Ik stond net naast de Italiaanse coaches foto's te maken. Ik was verrast doordat een meisje net voor mij stopte na de opwarming en haar topje uit deed. De coach tapete de ontvanger op haar rug en het oortje in haar oor. En neen, ik heb geen foto gemaakt van het meisje met haar topje naar beneden. Ik was daar voor de sport. Ze stond trouwens recht voor mij en ik had mijn 70-200 lens op mijn toestel staan :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

22-08-09

Ugly Knees

A lot of skeelers are beautiful people but have ugly knees. I guess you can guess why. Going down can cause some ugly burns, up to third degree.
IMG_7377
Veel mooie mensen onder de skeelers, maar dikwijls lelijke knieen. Je kan vast raden waarom. Vallen kan lelijke brandwonden veroorzaken, tot derde graad.

10:04 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

25-08-08

Audience

Skeelering attracts a large audience. And somehow this woman in the audience attracted my attention. I have no idea why.
IMG_8313
Skeelering trekt een belangrijk publiek aan. En deze vrouw slaagde er in mijn aandacht aan te trekken. Ik vraag mij nog steeds af waarom.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, skeelering |  Facebook |

24-08-08

Let Off Steam

Last weekend saw the yearly international skeelering meeting in Oostende. I visited for the first time last year and decided to go back this year. Great action, tough on the knees. This girl shows how tough a contest of a few kilometers can be, they go really fast.
IMG_8273
Vorig w-e zag de jaarlijkse internationale skeelering meeting in Oostende. Ik ging er vorig jaar en besliste om terug te gaan. Fantastische actie, de knieën krijgen het hard te verduren. Je kan van dit meisje's gezicht aflezen hoe hard een paar kilometers kunnen zijn, deze atleten bewegen snel.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

31-01-08

23rd Flanders Indoor Skeelering Championships

Went down to our sportspark last Sunday to take some pictures of the indoor skeelering championships. These guys may be small, but they take the bends in a big way, sticking to each other. And they go fast.
IMG_3286_SKEELERING
Vorige zondag sprong ik even binnen in de Mister V arena in het sportpark voor de indoor skeelering kampioenschappen. Deze jongens hebben nog heel wat te groeien, maar ze pakken de bochten op een grootse manier. Ze plakken bijna aaneen en ze rijden snel.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

28-08-07

Little Skeelering Girls

Thanks for your reactions and questions concerning yesterday's post.
Some skaters do wear knee pads, but I guess they can hinder, the more experienced young skaters do not wear them. Individuals and teams compete. I think the photos of the timespan when I was there were of the individual competition. But in yesterday's photo, and that of the day before the athletes in white with the red stripes that run along the side are the French. The girl in second place is Belgian, her helmet is in our national colours. And in the boy's photo the day before yesterday a Belgian young man is leading.

Love this action - Ben gek op deze actie.
They take off, gently - Ze vertrekken, rustig weg.
IMG_4719_FIRSTROUND
Pulling away in to the last round - Weg trekken de laatste ronde in.
IMG_4736_PULLINGAWAY
Just look at her powering towards the finish line, great arms action.
Zie haar naar de eindstreep poweren, fantastische actie met de armen.
IMG_4744_POWERFINISH
She made it - Ze heeft het gehaald!
IMG_4748_FINISH
Bedankt voor jullie commentaren en vragen na de foto van gisteren. Er worden kniebeschermers gedragen, maar de oudere, meer ervaren rijders dragen ze niet. Ik denk wel dat ze hinderen. Toen ik er foto's maakte waren de individuele proeven volop bezig, maar er wordt ook in team gereden. De meisjes en jongens in witte uitrusting met langs de zijkant een rode streep zijn Frans. In de foto die ik eergisteren postte is de leidende jonge man een Belg.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, skeelering, inline skating |  Facebook |

27-08-07

Ugly Knees - Inline Skating

When I got back from the Flander's Grand Prix Inline Skating my son Tom asked me how it was. I said: 'Good looking girls there, but ugly knees'. When these kids come down, they come down hard. This is not a sport for softies.
IMG_4525
Toen ik terug was van de Grote Prijs van Vlaanderen Skeelering vroeg mijn zoon Tom hoe het geweest was. Ik zei: "Mooie meisjes ginder, maar lelijke knieën". Waneer deze kids neer komen, komen ze hard neer. Geen sport voor doetjes.

08:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, inline skating, skeelering |  Facebook |

26-08-07

Skeelering

Zandvoorde, on the outskirts of Oostende, is the place to be if you like skeelering. I went there last week, as there was a meeting on a European level. These guys really go fast.
IMG_4678_SKEELER
Zandvoorde, één van de buitenwijken van Oostende, is de place to be als je skeeleren wil zien. Ik bezocht er een meeting op Europees niveau afgelopen weekeinde. Die mannen bewegen snel.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |