25-03-17

Demoteam

March 17: the annual sports celebration on my hometown. Managed to take this shot of 2 girls in the demoteam.

IMG_1220_FVDS_DEMO.jpg

17 maart: het jaarlijkse feest van de sport in Oostende. Slaagde er in deze foto te nemen van 2 meisjes in het demoteam. Beetje bewerkt :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (3) | Tags: sport |  Facebook |

19-09-16

Surfing the Atlantic

The Atlantic coast is also the place for surfers. Here in Trevaunance Cove in Saint Agnes a lot of them take to the sea, the waves can get quite rough.

sport, cornwall, uk

De Atlantische kust is natuurlijk de plaats voor surfers. Hier in Trevaunance Cove in Saint Agnes kiezen er veel voor het ziltige sop, de golven kunnen er ruw zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, cornwall, uk |  Facebook |

21-08-16

Ostend Masters Table Tennis

I interrupt my holiday photos to share with you that Slovenian player Bojan Tokic won the Ostend Masters table tennis tournament yesterday.

IMG_8780_TTC-DRIVE_TOKIC-BOJAN.jpg

Ik onderbreek mijn vakantie foto's om met jullie te delen dat de Sloveense speler Bojan Tokic gisteren de Ostend Masters tafeltennis toernooi won.

02:21 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

13-04-16

People

Celebrating sport is celebrating people. Choosing the sportswoman was difficult. I showed before who won, but Emma Plasschaert (sailing) and Sandrine Tas (inline skating) were hard competion. Matthew Ugwu (athletics) is sportsboy and Anouk Feys (squash) sportsgirl. Sven Decaesstecker (swimming) is sportsman, but he was represented by his father as he was abroad, so I don't have a photo of him.

sport

sport

sport

sport

Sport vieren is mensen vieren. De sportvrouw kiezen was moeilijk. Ik toonde al een foto van Louise Carton die won, maar Emma Plasschaert (zeilen) en Sandrine Tas (skeeleren) waren zware concurrentes. Matthew Ugwu (atletiek) werd sportjongen en Anouk Feys (squash) sportmeisje. Sven Decaesstecker (zwemmen) is sportman van het jaar, maar hij zat in het buitenland, zijn vader nam de trofee in ontvangst. Ik heb dus geen foto van Sven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport |  Facebook |

12-04-16

Power

Not only an elegant but also a powerful performance by WiK.

sport

sport

sport

Niet alleen een elegante maar ook een krachtig optreden door WiK.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport |  Facebook |

11-04-16

Practice Makes Perfect

These girls and 1 boy if I counted correctly, must really practice a lot to get this right.

sport

sport

sport

Deze meisjes en 1 jongen als ik goed telde, moeten wellicht veel oefenen om dit goed te krijgen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

10-04-16

Choreography

Good choreography, nothing but admiration for the women who thought up this number.

IMG_6064_FVDS_2016.jpg

Goede choreografie, bewondering voor de dames die dit nummer bedacht hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport |  Facebook |

09-04-16

Elegance

The WiK demoteam brought elegance with a number called dictator.

IMG_6147_FVDS_2016.jpg

Het WiK demoteam bracht elegantie met een nummer 'dictator'.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

08-04-16

Annual Sports Celebration

Half March: a flying start for the annual sports celebration in my hometown. The trampolinists took to the air. Cross-country European champion Louise Carton is sportswoman of the year.

sport

sport

sport

Half maart: een vliegende start voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende. Turnvereniging WiK trakteerde op een spectaculaire demonstratie trampoline. Veldloopster Louise Carton werd sportvrouw van het jaar mede dankzij haar Europese titel.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

18-11-15

Exercising in Central Park

Some people have a pretty original way of exercising in Central Park.

sport, nyc, new york city, usa, central park

Sommmige mensen hebben een heel originele manier om te stretchen, hier in Central Park.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, nyc, new york city, usa, central park |  Facebook |

20-09-15

Sports Market

It was the venue of the annual sports market in my hometown of Oostende. For young girls only? No, of course not, boys, women and men can participate as well. I wasn’t just there to take photos of the girls. To prove that: here are some men giving a superb Aikido demonstration.

sport

sport

Het was de jaarlijkse sportmarkt in mijn thuisstad Oostende. Alleen voor jonge dames? Nee, natuurlijk niet, jongens, vrouwen en mannen mochten ook van de partij zijn. Ik was daar niet louter om foto’s van de meisjes te maken. Om dat te bewijzen deze foto’s van mannen die een super Aikido demonstratie gaven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport |  Facebook |

19-09-15

Volleying

And these girls try to keep the ball up in the air, but why, what and where was all this going on?

sport, volleyball

sport, volleyball

En deze meisjes proberen de bal in de lucht te houden, maar waarom, wat en waar ging dit allemaal door?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, volleyball |  Facebook |

18-09-15

Hockeying About

These girls like a challenge and bounce the ball off their stick for as long as they can.

sport, hockey

sport, hockey

Deze meisjes houden van een uitdaging en houden de bal zo lang mogelijk in de lucht met hun stick.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, hockey |  Facebook |

17-09-15

Dancing Around

And these girls are putting their best foot forward seducing the audience with their dance moves.

sport, dance

sport, dance

En deze meisjes zetten hun beste voetje voor en verleiden hun publiek met hun danspasjes.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, dance |  Facebook |

16-09-15

Hanging About

These little girls are hanging high above the rooftops. Heights don’t seem to bother them. What could they be looking for?

sport

sport

Deze kleine meisjes hangen hoog boven de daken. Hoogtevrees hebben ze duidelijk niet. Waar zouden ze naar op zoek zijn?

07:03 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

14-09-15

Finished

In the disqualification race Renzo didn't make it to the end. But he didn't go out in the first couple of rounds either, so given the lack of training he did his best.

sport, skeelering

In de uitschakelingskoers hield Renzo het niet vol tot het einde. Maar hij ging er ook niet in de eerste rondes uit, dus geven zijn gebrek aan training deed hij het niet slecht.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

13-09-15

Fall

Inline Skating or skeelering is not a sport without danger. Renzo didn't expect to do well because he had been recovering from a collar bone fracture and could only train once before the Grand Prix.

sport, skeelering

sport, skeelering

Inline Skating of skeeleren is geen sport zonder gevaar. Renzo verwachtte geen resultaten omdat hij pas hersteld was van een sleutelbeenbreuk en maar ene keer had kunnen trainen voor de Grand Prix.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

12-09-15

Renzo

I warmed up whist the girls were skating, because the real reason I went was to see my second nephew Renzo skate. It wasn't easy to single him out in the cluster of skaters. He is nr 62.

sport, skeelering

sport, skeelering

sport, skeelering

Ik profiteerde van de wedstrijden van de meisjes om op te warmen, omdat ik er eigenlijk kwam om mijn achterneef Renzo aan het werk te zien. Het was niet evident om hem telkens te fixeren in de groep skeelers. Hij is nr 62.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

11-09-15

Race

Make no mistake, these are real races. Towards the end of the distance it can get really exciting.

sport, skeelering

sport, skeelering

Vergis je niet, hier wordt gekoerst. Naar het einde van de afstand toe kan het soms spannen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

10-09-15

Girls Inline Skating

Half August saw the Flanders Grand Prix here in Oostende. I went to look at these fast athletes and warmed up by taking some photos of the girls. The Grand Prix is really international, the first girl in the second photo is from India.

sport, skeelering

sport, skeelering

sport, skeelering

Half augustus ging de Flanders Grand Prix door in Oostende. Ik ging een kijkje nemen en warmde op door deze snelle meisjes te fotograferen. De Grand Prix is internationaal, het eerste meisje in de tweede foto is een Indische.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

25-08-15

Bicycle Race

We went for a little something to eat at the pub on our last night and saw that there was a bicycle race along the winding Welsh lanes.

IMG_2844_WALES_CYCLING.jpg

Wij wandelden naar de pub om er iets te gaan eten terwijl er een fietskoers doorging langsheen de Welsche landweggetjes.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, cycling, wales, uk |  Facebook |

18-07-15

Artificial Grass

A month ago the artifical soccer pitch saw its first match. The guy with the mike and in the action photos is our alderman for sport.

IMG_2187_VOETBAL_DEBLAUWE-ARNE.jpg

IMG_2208_VOETBAL.jpg

IMG_2225_VOETBAL_DEBLAUWE-ARNE.jpg

Een maand geleden werd het kunstgrasvoetbalveld ingewijd. Aan de micro en in actie: Arne Deblauwe, onze schepen voor sport.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, soccer, oostende |  Facebook |

07-06-15

Rescue

It was cold, wet and windy during the triatlon. But the life guards were having fun.

sport, triatlon

Het was koud, nat en winderig tijdens de triatlon. Maar de redders genoten er van.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, triatlon |  Facebook |

06-06-15

Barefoot

Why is Annelies Brak running barefoot? She had been disqualified coming out of the water but continued. The referee had confiscated her shoes. Tough woman: running barefoot. She crossed the line 4th, but it doesn't count because she was disqualified. Hard girl: continuing barefoot.

sport, triatlon

Waarom loopt Annelies Brak hier op blote voeten? Zij werd gediskwalificeerd bij het verlaten van het water. Maar ze deed verder. De referee nam haar schoenen af. Harde tante: op blote voeten verder doen. Ze werd 4e, maar dat telt natuurlijk niet gezien haar diskwalificatie. Het jaar voordien werd ze tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, triatlon |  Facebook |

05-06-15

Inge Roelandt

Inge Roelandt won the quarter triatlon last Sunday here in Bredene/Oostende. She is one strong woman.

IMG_8168_ROELANDT_INGE.jpg

Inge Roelandt won vorige zondag de kwarttriatlon hier in Bredene/Oostende. Een sterke vrouw.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, triatlon |  Facebook |

04-06-15

Beach Soccer

Sunday Soccer on the beach has a long tradition in my hometown of Oostende. Sorry about not posting yesterday, I've just been too busy the past week.

sport, soccer, beach

Voetbal op het strand op zondag heeft een lange traditie in mijn thuisstad Oostende. Sorry dat ik gisteren niet postte, ik heb het gewoon te druk.

06:08 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, soccer, beach |  Facebook |

02-06-15

Decoy Lies

In this exercise Lies is acting as a decoy. Vinyl has to find Annelies, who is hiding behind a tree. Niels had to leave the track with his dog because of the passing horses, a photo I posted here earlier. But as you can see Vinyl is neglecting Lies because his objective is to sniff out Annelies. Once the horses have passed, he uses the help of his fine nose again to track Annelies down. Which he does with success.

IMG_1618_SPEUREN_VINYL.jpg

IMG_1622_SPEUREN_VINYL.jpg

In deze oefening staat Lies langs het parcours als afleiding. Vinyl moet Annelies vinden, die verder achter een boom schuilt. Niels moest het pad verlaten om paarden te laten passeren. Ik postte die foto hier eerder. Maar zoals je ziet negeert Vinyl Lies omdat zijn doelstelling is om Annelies te vinden. Eens de paarden voorbij zijn, rekent hij op zijn gevoelige neus om het spoor van Annelies terug op te pikken. En hij wist haar vlotjes te vinden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

21-05-15

Ladies Win

But I had another reason to be partying last Saturday. After ending their last match on a draw, the girls team of my badminton club ends on top of the 2nd provincial competition. A very proud president here. The girls and some supporters danced the night away.

IMG_1779_FEESTDIRK_OBTC.jpg

Maar ik had nog een reden om afgelopen zaterdag te vieren. De damesploeg van mijn badmintonclub speelde hun laatste match 4-4 gelijk en mag zich kampioen noemen in tweede provinciale. Een fiere voorzitter hier. De meisjes en enkele supporters dansten een gat in de nacht.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (7) | Tags: people, sport, badminton |  Facebook |

18-04-15

Circus Maximus

And here then Circus Maximus. No more thundering charriots racing, but schoolkids having good clean sportive fun.

sport, rome, italy

sport, rome, italy

En hier dan Circus Maximus. Geen donderende karren meer die koersen, maar schoolkinderen die er van een sportieve namiddag genieten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, rome, italy |  Facebook |

22-03-15

Happy Faces and Flying Moths

I close this short report about the sports celebration with happy faces and Flying Moths. The latter is a model airplane stunt team that ended the show in a spectacular manner.

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

Ik sluit dit korte verslag van het feest van de sport met gelukkige gezichten en vliegende motten. Het laatste is een model vliegtuig stuntteam at de show op een spectaculaire manier afsloot.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende