22-05-17

Carson McCullers

Been reading 'The Heart is a Lonely Hunter' by Carson McCullers. Who is actually Lula Carson Smith, an american woman who was raised in the deep south of the USA, born in 1917, taken from the world in 1967. What is it with these American writers, but she was believed to have been an alcohollic. She wrote brilliantly in a style that has been described as Southern Gothic or Southern Reallist Traditions. Another think I like about her work, is that the anti-hero has a firm place in them. You'll find her deservedly at the top of the English literature list.
As she spent time in New York City, after leaving the deep south, I'm illustrating this post with a shop on 5th Avenue. If you look closely at the top of this beautiful shopfront, you'll read: 'Charles Scribner's Sons'. Never heard of them? Neither have I, but this used to be the HQ of a very famous publishing company. They published Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Kurt Vonnegut and Stephen King.

IMG_5128_NYC_5th.jpg

Ben 'The Heart is a Lonely Hunter' door Carson McCullers aan het lezen geweest. Eigenlijk heet ze Lula Carson Smith, een Amerikaanse vrouw die opgroeide in het diepe zuiden van de Verenigde staten. Geboren in 1937 en ons verlaten in 1967. Ze zou een drankprobleem gehad hebben, wat is het toch met die Amerikaanse auteurs? Haar schrijfstijl is geniaal te noemen en wordt beschreven als Zuiderse Gotiek of Zuiders Traditioneel Realisme. Wat mij ook aanspreekt in haar werk is dat het vooral fora zijn voor de antiheld. Je vind haar verdienstelijk in de lijst met de top Engelstalige werken.

Gezien ze, na het verlaten van het diepe zuiden, tijd in New York doorbracht, illustreer ik deze post met een foto van een winkel op 5th Avenue. Wanneer je goed kijkt boven de etalage, lees je: 'Charles Scribner's Sons'. Ken je ze niet? Ik ook niet, maar dit is/was een heel belangrijke uitgever. En dat zal je begrijpen wanneer ik enkele auteurs opsom die ze vertegenwoordigd hebben:  Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Kurt Vonnegut and Stephen King.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, street, literature, new york city, nyc, usa |  Facebook |

10-05-17

The End of the World

I could never have imagined that it would look anything like this.

street, london, uk

Ik kon mij nooit voorstellen dat het er zo zou uitzien.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

09-05-17

I, Daniel Blake

Ken Loach's new film 'I, Daniel Blake' doesn't make me happy. I like a good film noir, but this is very dark. I shows the dark side of the UK, and is, as always with Blake, a critisism of tory leadership. I miss the humour of 'The Angel's Share', but then I don't see how humour would have been in its place in this latest masterpiece.

street, liverpool, uk, film

Ik word niet vrolijk van Ken Loach's nieuwe film 'I, Daniel Blake'. Ik hou van een film noir, en dit is dan een van de donkerste in het genre. Het toont de 'dark side' van de UK en zoals steeds bij Loach is het een verwijt naar het conservatieve leiderschap. I mis de humor van 'The Angel's Share', maar humor zou niet op zijn plaats geweest zijn in dit nieuwe meesterwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, film |  Facebook |

08-05-17

Tender is the Night

I finished reading 'Tender is the Night' by Scott F Fitzgerald, the last novel he completed before his untimely death. The author considers it as his masterpiece, but of course he will always be remembered for writing 'The Great Gatsby'.

He was only 44 when he died, but he had been suffering from alcoholism since leaving college. A controversial novel as it tells the story of an adultering psychiatrist with a preference for young women. I enjoyed reading it, but it was not the best thing I have ever read.

The setting is the south of France and Paris, so I illustrate this post with a photo of the metro having crossed the Seine over the Bir-Hakeim bridge.

street, literature, paris, france

Ik las 'Tender is the Night' van Scott F Fitzgerald uit, zijn laatste complete werk voor zijn vroege dood. Volgens de auteur is dit zijn meesterwerk, maar wij herinneren hem allemaal natuurlijk voor 'The Great Gatsby'.

Hij was amper 44 toen hij stierf, maar hij leed al sinds de schoolbanken aan een drankverslaving. Het niet onbesproken boek vertelt het verhaal van een overspelige psychiater met een voorkeur voor jonge vrouwen. Ik heb het graag gelezen maar het was zeker niet een boek waar ik van achterover val.

Het verhaal speelt zich af in het zuiden van Frankrijk en in Parijs, dus ik illustreer deze post met een foto van de metro die net de Seine overstak via de brug Bir-Hakeim.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, literature, paris, france |  Facebook |

19-04-17

Old-Timer

I had just crossed the street to take a photo of the belfry, when this old timer drove in front of the council hall.

street, kortrijk

Ik had net de straat overgestoken om een foto van het belfort te nemen toen deze old timer voorbij het raadshuis reed.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, kortrijk |  Facebook |

17-04-17

Dress Code

Very classy this boutique in Kortrijk. The public library was showing chickens for the Easter Holiday.

street, kortrijk, shopping

street, kortrijk, shopping

Een boetiek met klasse in het centrum van Kortrijk. De openbare Bib had een vitrine met kiekens voor de paasvakantie.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, kortrijk, shopping |  Facebook |

16-04-17

Tea?

Some cute shops in the center of Kortrijk selling some nice stuff. We were married 30 years on April 10, so we had dinner with the kids in Kortrijk on the Sunday, the day before. My eldest son lives in Kortrijk. The shops were closed, so we didn't spend any money.

street, kortrijk, shopping

street, kortrijk, shopping

Mooie winkels in het centrum van Kortrijk. Wij waren 30 jaar getrouwd op 10 april, wij zakten af naar Kortrijk voor een etentje met de kids. Mijn oudste zoon woont daar. De winkels waren gesloten, dus wij kochten lekker niets.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, kortrijk, shopping |  Facebook |

12-04-17

Art Shop

A so called art shop at the end of Carnaby Street. They make efforts to decorate the streets nicely, but Carnaby Street is of course no longer what it used to be in the 60's: the place where fashion was written with big F.

street, london, uk

street, london, uk

Een zogezegde kunstwinkel op het einde van Carnaby Street. Er wordt veel budget besteed om de straten er goed te doen uitzien, maar Carnaby Street is niet meer wat het was in de 60's: een plek waar mode met grote M geschreven werd.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

11-04-17

Flower Power

Carnaby Street was in the theme of Revolution. This one shop had a flower power stairway. And at the far end the Say You Want a Revolution Shop.

street, london, uk

street, london, uk

Carnaby Street werd gedecoreerd in het thema van de tentoonstelling 'Say You want a Revolution', waar ik hier al eerder over verslag uitbracht. Een schoenwinkel had een flower power trap. En op het einde de Revolutionaire winkel.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

09-04-17

Shopping it its best

Don't think these boots were made for walking. The second photo: how I like shopping best, observing from inside a pub. The furthest girl with red coat and white scarf will come in our direction.

street, london, uk, shopping

street, london, uk, shopping

Ik denk niet dat deze laarsjes gemaakt zijn om in te wandelen. De tweede foto: zoals ik winkelen verkies, observerend van in een pub. Het verste meisje met rode mantel en witte sjerp komt ons vergezellen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, shopping |  Facebook |

07-04-17

Chess & Cuddly Toys

But it is not just high tech @ Hamleys, they still have chess and dolls & cuddly toys as well.

street, london, uk, shopping

street, london, uk, shopping

Maar het is niet allemaal high tech bij Hamleys, je vindt er nog schaak, poppen en knuffels ook.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, shopping |  Facebook |

06-04-17

Rey & BB-8

Amazing what you can model with lego blocks.

street, london, uk, shopping

street, london, uk, shopping

street, london, uk, shopping

Niet te vatten wat je met legoblokjes kunt maken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk, shopping |  Facebook |

05-04-17

Star Wars @ Hamleys

The latest Start Wars film was showing in theatres and Hamley's basement was transformed into a magical space world. Complete with Storm Troopers and lord Vader.

street, london, uk, shopping

street, london, uk, shopping

street, london, uk, shopping

De jongste Star Wars film speelde in de zalen en de kelder van Hamley's was volledig getransformeerd in een magische ruimtewereld. Compleet met Storm Troopers en Darth Vader.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, london, uk, shopping |  Facebook |

04-04-17

Luring you in to Hamleys

When you get to Hamleys in Regent Street, there is always someone trying to lure you in. Not that we need extra motivation. Where in New York City we noticed that toy shops are closing down because people buy on the internet, Hamleys in London is still going string.

IMG_0261_LONDON_HAMLEYS.jpg

Ter hoogte van Hamleys in Regent Street staat er altijd iemand om je naar binnen te lokken. Niet dat wij gelokt moeten worden. In New York City stelden wij vast dat de speelgoedwinkels sluiten omdat de consument via internet koopt. Hamleys in Londen doet het nog goed.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, shopping |  Facebook |

02-04-17

De Villeneuve

Poppie & Daisy De Villeneuve, born in London, work as photographer/director and illustrator. Poppie in New York City, Daisy in London. Here the two sisters combine their art illustrating the 2 sister cities. This to mark the opening of this American boutique in London.

street, art, shopping, uk, london

Poppie & Daisy De Villeneuve, geboren in Londen, werken als fotografe/regisseuse en illustrateuse. Poppie in New York City, Daisy in Londen. Hier combineren de twee zusters hun kunst met als topic de 2 zuster steden. Ter gelegenheid van de opening van deze Amerikaanse boetiek in Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, art, shopping, uk, london |  Facebook |

01-04-17

Shopping in London

London is of course one of the world's shopping paradises. And where better to start than in the bend of Regent Street.

street, london, uk, shopping

Londen is natuurlijk een van 's werelds shopping paradijzen. En waar beter om de shopping trip aan te vangen dan in de bocht van Regent Street.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk, shopping |  Facebook |

31-03-17

Cake

This, obviously, I cannot eat. A cake offered by one of our suppliers. So I contented myself with a photo of this colourful creation. I've lost more than 6 kg in 1 month time, so the diet is working.

street, food

Dit, mag ik niet eten. Een taart aangeboden door een van onze leveranciers. Dus ik stelde mijzelf tevreden met een foto van deze kleurrijke creatie. Ik verloor meer dan 6 kg in 1 maand tijd, dus het dieet werkt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, food |  Facebook |

30-03-17

Diet

I'm on a diet and scampi are someting I can eat: low calorie. Pasta however: once per week at the most and limited to 120 grams uncooked.

street, food

Ik sta op dieet en scampi mag ik eten: weinig calorieën. Pasta: maximum een keer per week en beperkt tot 120 grammetjes ongekookt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, food |  Facebook |

22-03-17

Borough Market

We could not pass Borough Market under the London Bridge overpass. Famous for its fresh food delicacies. Did not take a lot of photos, a bit too crowded.

street, london, uk

street, london, uk

Wij konden Borough Market niet links laten liggen. Je vindt de markt onder London Bridge. Gekend voor delicatessen van rond de aardbol. Ik nam er niet te veel foto's, het was er te druk.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

21-03-17

Phoning 31 - on the banks of the river Thames

Young girl has found a peaceful place to phone, away from the busy streets of London, on the banks of the River Thames.

street, phoning, london, uk

Jonge dame heeft een rustig plekje gevonden om te telefoneren, weg van de drukke straten van Londen, aan de oever van de rivier Thames.

07:04 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, phoning, london, uk |  Facebook |

13-03-17

Cupcakes

My colleague Kim made some cupcakes. I love creative colleagues!

street

Mijn collega Kim maakte cupcakes. Ik hou van creatieve collega's.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street |  Facebook |

01-03-17

HMS Belfast

Sailing towards Tower Bridge, on the way to the Isle of Dogs, we pass the museum Ship HMS Belfast with London bridge in the background.

 IMG_0326_LONDON_THAMES.jpg

Varend in de richting van Tower Bridge, op weg naar de Isle of Dogs, passeren wij het museumschip HMS Belfast met London Bridge in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

27-02-17

Cruising the Thames

I wanted to take the kids for a cruise on the Thames, so we took a high speed cruizer from Tower Hill.

IMG_5171_LONDON_THAMES.jpg

Ik wou de kids trakteren op een cruise op de Theems, dus wij namen een hoge snelheids boot aan Tower Hill.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

25-02-17

Polar Bear

Thanks to all my web friends who enquired after my health. I am feeling better and got back to work on Wednesday.
When I got back in Brussels Central Station Wednesday evening, this guy was waiting there to greet me in the Horta Gallery.

 street, brussels

Bedankt aan al mijn webvrienden die vroege naar mijn gezondheid. Ik voel mij veel beter en ging woensdag terug gaan werken.
Toen ik ’s avonds het centraal station in Brussel binnen wandelde via de Horta Galerij stond deze kerel mij op te wachten.

07:04 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, brussels |  Facebook |

23-02-17

Abbey Road

I started this week badly: ill. Staying home on Monday, allowed me to finish John Lennon's biography by Phililp Norman. With some difficulties, because being ill, I tell asleep a couple of times while reading. It ends abruptly with his death, I suppose that is the best way to end a biography. I'm very pleased to have read this biography it has given me a deeper insight in one of the greatest artists the world has known. The photo needs no explanation.

street, liverpool, uk, the beatles

Deze week slecht begonnen: ziek. Maandag thuis blijvend was een goede gelegenheid om John Lennon's biografie door Philip Norman uit te lezen. Met enige hindernissen, gezien ik mij niet lekker voelde viel ik vaak in slaap tijdens het lezen.  Het eindigt abrupt met zijn dood. Lijkt mij geen slechte manier om een biografie te eindigen. Ik ben heel blij dat ik dit gelezen hebt, het geeft mij een dieper inzicht in een van de grootste artiesten die de wereld gekend heeft. De foto hoeft geen uitleg.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

12-02-17

IT Revolution

Not only space travel was one of the major evolutions of the 60's, information technology took the world by storm as well.  

In 1960 the MIT built the PDP-1 computer that had a clock speed of 200 KHZ and could perform 100.000 operations per second. Revolutionary for that time. 
1964 saw the first IBM system that was designed to run a range of programs. It had a gigantic internal memory of 8 megabytes. It was the first machine of its kind that was upgradable. 
1965 saw the first minicomputer and in 1968 HP released the first desktop computer. HP also launched the term 'Personal Computer' after the release of this imortant innovation. 
The end of the 60's saw the birth of the first supercomputers, still very unreliable then. 

And where have we come since then? The picture I chose to illustrate this post is one I took a year or 4 to 5 ago with my blackberry smartphone, believe it or not. I have an iPhone now. I was working on a business information model with a couple of colleagues. Wim is working at the smartboard here. You can move the objects, draw on the board, it is a gigantic touch screen. We have come a long way since the 60's. 

SmartBoard_WEB.jpg

Niet alleen ruimtereizen evolueerde sterk in de jaren 60, informatietechnologie verroverde ook de wereld. 
In 1960 bouwde de MIT de PDP-1 computer dat een kloksnelheid van 200 KHZ haalde en 100.000 verrichtingen per seconde aankon. Revolutionair voor die tijd. 
In 1964 kwam IBM met het eerste systeem dat ontworpen was om meerdere programma's te kunnen uitvoeren. Het had een gigantisch intern geheugen van 8 megabytes. Het was ook de eerste machine die upgegrade kon worden. 
1965 zag de eerste minicomputer en in 1968 kwam HP met de eerst desktop computer op de markt. Dit gaf aanleiding aan het ontstaan van de term 'Perconal Computer'. 
Op het einde van de jaren 60 deden de eerste supercomputers hun intreden, maar die waren dan nog zeer onbetrouwbaar. 

En waar staan wij nu? De foto die ik koos om deze post te illustreren nam ik 4 à 5 jaargeleden met mijn blackberry smartphone. Intussen heb ik een iPhone. Ik werkte toen aan de ontwikkeling van een business information model met enkele collega's. Wim werkt hier aan het smartboard. Je kunt de objecten verschuiven, er op tekenen, het is een gigantisch aanraakscherm. Ja, wij zijn van ver gekomen sinds de 60's. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, working |  Facebook |

11-02-17

Space

In the late 60's the world got familiar with space travel, with of course in 1969 the first man on the moon. This was a significant part of the space race between the United States and the Sovjet Union that started as early as 1953. This was a very expensive form of (r)evolution. The financial consequences of the race would lead to the downfall of the Sovjet Union. 

 street, usa, nyc, new york city

In de laten jaren 60 maakte  de wereld kennis met de ruimtevaart met onder ander de eerste maanlanding in 1969. Dit maakte natuurlijk deel uit van de ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie die al zo vroeg als 1953 begon. Dit was een zeer dure vorm van (r)evolutie, de financiële gevolgen van  de wedloop zouden mede aanleiding geven tot de van van de Sovjet Unie. 

07:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, usa, nyc, new york city |  Facebook |

05-02-17

Carnaby Street

Carnaby Street is synonym for affordable fashion. In the 60's youngsters were ready to break with the post-war conservatism and were looking for affordable fashion to express their feelings and make a statement. 
Fashion-designers like Mary Quant had their headquarters in Carnaby street innovating and setting trends like short skirts and deux-pieces with skirts. These trends broke with the reigning norms and were considered revolutionary.  

 

street, london, uk

street, london, uk

street, london, uk

street, london, uk

Carnaby Street staat synoniem voor vernieuwende betaalbare mode. Jongeren waren in de jaren 60 klaar om een breuk te maken met het na-oorlogse conservatisme en zochten naar betaalbare kledij om hun gevoelens te uiten en een statement te maken. 
Je vond er mode-ontwerpsters zoals Mary Quant die trendseters waren met innovaties zoals korte rokjes en mantelpakjes met rokjes. Gezien deze trends een breuk maakten met de heersende norm, werd deze mode als revolutionair bestempeld. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

29-01-17

Musical Bus

Judging by the side of this bus, driving along the top of Hyde Park to Notting Hill Gate, the award winning musical 'The Book of Mormon" is still very much something to see in London. We enjoyed this performance back in 2014.

IMG_0665_LONDON_BUS.jpg

Aan de zijkant van deze bus te zien is de bekroonde musical 'The Book of Mormon' nog steeds iets om gezien te hebben in Londen. Wij zagen een opvoering ervan in 2014.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

28-01-17

Hyde Park Pet Cemetery

I passed by the pet cemetery for the first time in December 2013. We walked by there coincidentally this time as the Lancaster Gate underground station was closed. Quite a few stations seem to be closed due to shortage of staff. Works were going on around the parkkeeper's lodge, but I could get a couple of pictures of some pet graves through the fence.

IMG_0662_LONDON_HYDE-PARK_PET-CEMETERY.jpg

IMG_0663_LONDON_HYDE-PARK_PET-CEMETERY.jpg

Ik ontdekte de begraafplaats voor huisdieren in december 2013. Deze keer was het toeval dat wij daar passeerden gezien het station Lancaster Gate van de ondergrondse gesloten was. Een aantal stations bleven gesloten wegens personeelstekort. Er werd gewerkt aan het huis van de parkwachter, maar ik kon wat foto's maken door het hekken heen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, cemetery |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende