21-08-16

Ostend Masters Table Tennis

I interrupt my holiday photos to share with you that Slovenian player Bojan Tokic won the Ostend Masters table tennis tournament yesterday.

IMG_8780_TTC-DRIVE_TOKIC-BOJAN.jpg

Ik onderbreek mijn vakantie foto's om met jullie te delen dat de Sloveense speler Bojan Tokic gisteren de Ostend Masters tafeltennis toernooi won.

02:21 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

31-08-13

A photo of the photographer

Erik Verboom, TTC Drive's housephotographer, took this photo of me while I was trying to get some good shots of Belgium's best player ever Jean-Michel Saive. Funny, you would think I was taking photos of Saive's backside when you see me pointing my lens, but the second photo shows the shot I was taking at exact that moment.

 

sport, table tennis

sport, table tennis

 

Erik Verboom, TTC Drive's huisfotograaf, nam deze foto van mij terwijl ik goede shots van België's beste speler ooit, Jean-Michel Saive, probeerde te maken.  Grappig, want je zou precies denken dat ik foto's van Saive's kont maak zoals ik daar zit. Maar de tweede foto toont je exact wat ik wel aan het vastleggen was op dat moment.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

30-08-13

Bojan Tokic

There can be only one winner of the TTC Drive Ostend Tabletennis Masters and this year Slovenian player Bojan Tokic managed to win the final.

IMG_2630_TOKIC_BOJAN.jpg

IMG_2702_TOKIC_BOJAN.jpg

 

Er kan maar een winnaar van de TTC Drive Ostend Tabletennis Masers zijn en in 2013 was de Sloveense speler Bojan Tokic de man die de finale naar hem wist toe te trekken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

29-08-13

Keep Your Eye On the Ball

You'd think Lei Kou would penetrate the ball with his stare.

IMG_2216_KOU_LEI.jpg

 

Je zou precies denken dat Lei Kou door de bal heen probeert te staren.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

28-08-13

Lei Kou

August does not merely see the annual return of the open air arts and music festival in Oostende, it also means it is time again for top table tennis. Ukranian Lei Kou qualified for the masters and went on the the semi final. Not bad, because being 157 on the world ranking, he was the lowest classified player in the masters.

IMG_2447_KOU_LEI.jpg

 

Augustus betekent niet alleen de jaarlijkse editie van de Paulusfeesten in Oostende, het is jaarlijks ook de tijd voor top tafeltennis. Oekraïner Lei Kou kwalificeerde voor de masters en brak door tot de halve finale. Niet slecht, want met zijn 157e plaats op de wereldranglijst was hij de laagst gekwalificeerde speler.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

16-08-12

Dimitrij Ovtcharov – winner 2010 – 2011 - 2012

Dimitrij Ovtcharov makes it 3 in a row in the 2012 edition of the Ostend Table Tennis Masters.

 

sport, table tennis, dimitrij ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov wint voor de derde keer op een rij tijdens de 2012-editie van de Ostend Table Tennis Masters.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis, dimitrij ovtcharov |  Facebook |

15-08-12

More Fun with Saive and Ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov was being forced back to the boundaries of his court by his adversary. Jean-Michel Saive decided to help Dimitrij out, perfectly hitting the ball back that would have gone outside the court.
Life can be hard on a sportsman. Jean-Michel had to be in Brussels early the next Sunday morning, August 12, to catch the Eurostar back to London for the closing ceremony of the Olympic Games.

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov werd door zijn tegenstander teruggedrongen tot aan het einde van de baan. Jean-Michel Saive besliste een handje toe te steken. Hij sloeg de bal die in zijn baan beland zou zijn perfect terug.
Het leven van een sportman kan hard zijn. Jean-Michel moest vroeg in Brussel zijn de zondagmorgen na de masters, 12 augustus. Hij moest namelijk de Eurostar terug naar Londen nemen voor de slotceremonie van de Olympische Spelen.

 

14-08-12

Pallets

New in the reception area of the Table Tennis Masters this year was a great display of historic table tennis pallets. Shame you couldn’t try them out, but some of these models look very old.

 

sport, table tennis

sport, table tennis

sport, table tennis

Nieuw in de receptie ruimte van de Tafeltennis Masters dit jaar was een leuke tentoonstelling van oude tafeltennis palletjes. Jammer dat je ze niet kon uitproberen, maar sommige modellen zien er toch heel oud uit.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

13-08-12

Candidate Miss Coast 2012 Julie Blommaert

The contest to become Miss Coast 2012 is ongoing. Candidate Julie Blommaert , who is interested in sports, wanted a shot for her portfolio with a match going on in the background. This didn’t really work as Dimitrij Ovtcharov and Tokic Bojan decided to interrupt their match to pose together with this wannabe miss.

people, sport, Julie Blommaert, table tennis, dimitrij ovtcharov

people, sport, Julie Blommaert, table tennis, dimitrij ovtcharov

De wedstrijd om Miss Coast 2012 te worden loopt. Kandidate Julie Blommaert, die in sport geïnteresseerd is, wou voor haar portfolio een foto met een match in de achtergrond. Dimitrij Ovtcharov en Tokic Bojan werkten eigenlijk niet zo goed mee. Ze beslisten hun match te onderbreken om samen met de kandidate miss te poseren.

 

12-08-12

Master Clowns

Masters Tabletennis in Oostende yesterday. Belgian Olympian Jean-Michels Saive is mimicking Dimitri Ovtcharov here, the winner of the masters. He is imitating Ovtcharov's service in the first photo. In the second Dimitri is copying Saive's way of behaving between games and the way he pulls up his shorts. Great fun!

IMG_6713_SAIVE.jpg

IMG_6718_SAIVE_OVTCHAROV.jpg

Masters Tafeltennis in Oostende gisteren. De Belgische Olympiër Jean-Michel Saive kopieert hier Dimitri Ovtcharov, de uiteindelijke winnaar van de masters. Ovtcharov's service is het onderwerp van Saive's spot. In de tweede foto kopieert Dimitri Saive's manier van gedragen tussen de rallys, vooral hoe hij zijn broekje optrekt. Vette leute.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, jean-michel saive, table tennis |  Facebook |

23-08-11

Deodorant

Jean-Michel Saive thinking: 'I must really look for a better deodorant'.

IMG_0672_SAIVE_JEANMI.jpg

Jean-Michel Saive denkt: 'Ik moet op zoek naar een betere deodorant'.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

22-08-11

What a Feeling

When this post is activated I will be on my way to Calais to take a boat. And I hope this is the feeling I will have. I was in need for this one. This post will remain here for a little while. Just in case nasty people may get ideas: my place is lived in/guarded while I'm away. You'd be safer trying something when I'm there myself :-)

IMG_0845_SAIVE_JEANMI_FILM.jpg

Wanneer deze post geactiveerd wordt ben ik op weg naar Calais om een boot te nemen. En dit zal ook het gevoel zijn dat ik dan heb. Ik had het eerlijk gezegd nodig. Dit beeld zal hier dus eventjes blijven staan. Voor het geval mensen met minder goede bedoelingen ideeën zouden krijgen: mijn thuis wordt goed bewaakt terwijl ik er niet ben. Je loopt minder risico door iets te proberen wanneer ik er zelf ben :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

17-08-11

Dimitrij in Action

Here is another shot of Dimitrij Ovtcharov in action. Dimitrij is currently the number 14 on the world ranking.

IMG_1601_OVTCHAROV_DIMITRIJ.jpg

Hier nog een shot van Dimitrij Ovtcharov in actie. Dimitrij is op dit ogenblik de nummer 14 op de wereld ranglijst.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

16-08-11

Dimitrij Ovtcharov

Last weekend the ITT Ostend Masters Table Tennis was on. Dimitrij Ovtcharov won the second year running. Here you see 4 stages of his service.

Ovtcharov_Dimitrij.jpg

Vorig weekeinde zag de ITT Ostend Masters Tafeltennis. Dimitrij Ovtcharov won voor de tweede keer naeen. Hier zie je 4 stadia van zijn opslag.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

21-08-10

Jean-Mi Saive: capturing the moment

Sport is emotions. A great win or a defeat usually causes a great emotional stirr in the athletes. Jean-Mi is clearly an emo guy.

IMG_7480_SAIVE_JEAN-MICHEL.jpg

Sport is emotie. Een winst of verlies genereert sterke emoties bij de sporter. Jean-Mi is duidelijk een emo man.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, jean-michel saive, table tennis |  Facebook |

20-08-10

Saive & Ovtcharov

Last weekend Oostende hosted the 12th Table Tennis Masters. I saw Belgium's best, Jean-Michel Saive, play the best masters of the past 5 years. Jean-Mi, ranked 48 in the world, won his first match against Frenchman Christophe Legout (55th on the world ranking). He then played a very good match against the top seed Germany's Dimitrij Ovtcharov, the winner of the masters.  Jean-Mi in action in the first photo, Dimitrij in the second.

IMG_7537_SAIVE_JEAN-MICHEL.jpg
IMG_7552_OVTCHAROV_DIMITRIJ.jpg

Vorig weekeinde zag ik Oostende de 12e Masters Tafeltennis. Jean-Michel Saive, België's beste speler, zette zijn beste masters neer van de afgelopen 5 jaren. Jean-Mi, 48e in de wereld, won zijn eerste match tegen de Franse Christophe Legout (55e op de wereldranglijst). Hij speelde een goede halve finale tegen de best geplaatste speler Dimitrij Ovtcharov, de uiteindelijke winnaar van de masters. Jean-Mi zie je hier in de eerste foto, Dimitrij in de tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, table tennis, jean-michel saive |  Facebook |

01-10-08

Jacques & Jean-Mi

I’m sure you all know that Belgium hasn’t done bad on the tennis front the past years. But did you know we have a world class table tennis player as well? Meet Jean-Michel Saive, here together with my good friend Jacques Denys. Jacques is president of the Flemish Table Tennis League. Jean-Michel, who was born in 1969, reached the number one spot on the world ranking back in 1994 and held that spot for 515 days. He became European champion in that same year.
IMG_3445_JACQUES&JEANMI
Dat België de afgelopen jaren hoge toppen gescheerd heeft in het (dames)tennis weten jullie wellicht, maar jullie weten hopelijk ook dat wij een tafeltennisser van wereldklasse hebben? Op de foto zie je Jean-Michel Saive, samen met mijn goede vriend Jacques Denys. Jacques is voorzitter van de Vlaamse TafelTennis Liga. Jean-Michel, die in 1969 geboren werd, bereikte in 1994 de eerste plaats op de wereldranglijst, en positie die hij 515 dagen wist te houden. In datzelfde jaar werd hij Europees kampioen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, table tennis, jean-michel saive |  Facebook |

30-09-08

World Cup Table Tennis

I visited Liège last Saturday, my good friend Jacques Denys, president of the Flemish Table Tennis League, invited me to join him there. Great venue and some great table tennis action.
IMG_3468_TT
Ik bezocht vorige zaterdag Luik. Mijn goede vriend Jacques Denys, voorzitter van de Vlaamse Tafeltennis Liga, nodigde mij uit om hem daar te vervoegen. Fantastische lokatie en goede tafeltennis actie.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

16-08-08

Table Tennis Action

As I said here earlier, I was invited to take photos of the International Table Tennis Tournament in my home town. This guy, I have forgotten his name, I'm afraid, won the men's competition. Great action!
IMG_7711_TT
Zoals ik hier eerder aankondigde, werd ik uitgenodigd om foto's te nemen van het Internationaal Tafeltennis Toernooi in mijn thuisstad. Deze speler, maar ik vrees dat ik zijn naam vergat, won het toernooi bij de heren. Super actie!

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

10-08-08

Young Starter

This weekend sees the International Table Tennis Tournament in Oostende. I love it when little kids face adults in any sport, this young girl played a good match.
IMG_7395_LITTLEGIRL
Dit weekeinde brengt het Internationaal Tafeltennis Toernooi in Oostende. Ik vind het steeds leuk wanneer kinderen tegenover volwassenen staan in een sport. Dit meisje speelde een goede match.

12:20 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

14-08-06

Table Tennis Ostend Masters 3

One more from the Ostend Masters.  Some match play now.  Alexei Smirnof in action here.  My wife wanted this Russian to win, she thought he was the better looking player.  He's pulling a bit of a face in this shot.  But then my wife thought that our own Jean-Michel Saive was the best looking player, with the best legs.  He went out in the quarter finals, I'm afraid (for her).

The remarks some of you gave about people looking in other directions are understandable.  I took photos during the quarter finals, semis and the final.

During the quarters 4 matches were played at the same time, during the semis 2.  So not everyone in the crowd was watching the table I was photographing.

22:54 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, table tennis, oostende |  Facebook |

Table Tennis Ostend Masters 2

Look how high this player throws up the ball in his service.  Amazing.  Funny sport table tennis.

00:20 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis, oostende |  Facebook |

13-08-06

Table Tennis Ostend Masters

So, yesterday August 12, TTC Drive Oostende organised the 9th edition of the Ostend Masters.  I was invited as official photographer.  Not an easy sport to photograph, these guys move fast and the distance is shorter than in badminton.

Serving is Jean-Michel Saive.  Jean-Mi is a monument.  5 olympic games.  European Champion in 1994.  Vice world champion in 1993.

 

10:28 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, table tennis, oostende |  Facebook |