26-05-17

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

50 years since the album was released and George Martin's son, Giles, releases a remix of the classical renewing work. John, Paul, Ringo and George live! In the photo my friend Leanne was conviced of that.

music, liverpool, uk, the beatles

50 jaar nadat het album uitkwam en George Martin's zoon, Giles, geeft een remix van het klassieke vernieuwende werk uit. John, Paul, Ringo en George leven. In de foto vindt mijn vriendin Leanne at ook.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

23-02-17

Abbey Road

I started this week badly: ill. Staying home on Monday, allowed me to finish John Lennon's biography by Phililp Norman. With some difficulties, because being ill, I tell asleep a couple of times while reading. It ends abruptly with his death, I suppose that is the best way to end a biography. I'm very pleased to have read this biography it has given me a deeper insight in one of the greatest artists the world has known. The photo needs no explanation.

street, liverpool, uk, the beatles

Deze week slecht begonnen: ziek. Maandag thuis blijvend was een goede gelegenheid om John Lennon's biografie door Philip Norman uit te lezen. Met enige hindernissen, gezien ik mij niet lekker voelde viel ik vaak in slaap tijdens het lezen.  Het eindigt abrupt met zijn dood. Lijkt mij geen slechte manier om een biografie te eindigen. Ik ben heel blij dat ik dit gelezen hebt, het geeft mij een dieper inzicht in een van de grootste artiesten die de wereld gekend heeft. De foto hoeft geen uitleg.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

10-02-17

Women's Liberation

John Lennon and Yoko Ono became pioneers in the quest for women's liberation, which was not easy for Yoko. She had enjoyed a traditional upper class Japanese upbringing, where the male is the dominant figure. But John wanted them to be equal in every way, so they strived for equality and Yoko's liberation. 
The first photo shows Yoko working together with George and John on Imagine. 
The second and third photo have figured on my blog before: asian women enjoying their freedom how to look walking about in Manhattan. 

 

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

John Lennon en Yoko Ono werden pioniers in het streven naar emancipatie, wat voor Yoko niet gemakkelijk was. Ze genoot immers van een traditionele Japanse opvoeding in de hogere klasse, waar de man de dominante figuur was. Maar John wou dat ze elkaar's gelijken waren, dus streefden ze daar naar en voor Yoko's emancipatie. 
De eerste foto toont Yoko die samenwerkt met George en John aan Imagine. 
De tweede en derde foto's toonde ik hier eerder: aziatische vrouwen die van hun vrijheid qua looks genieten wandelend in Manhattan. 

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa |  Facebook |

08-02-17

The Ballad of John and Yoko

So during their honeymoon John & Yoko stayed in their bed for a week in their hotel in Amsterdam demonstrating for peace. What was so special about that apart from it being a Beatle with his not so unspoken new bride? They were the first mediafigures/artists to demonstrate in such a manner and use their influence to make a point. These days we have come to expect this from media figures like Bob Geldhof and Bono, but it started off with John & Yoko. 

 music, liverpool, london, the beatles, uk

music, liverpool, london, the beatles, uk

music, liverpool, london, the beatles, uk

Gedurende hun huwelijksreis bleven John & Yoko gedurende een week in bed in hun hotel in Amsterdam, ze demonstreerde voor vrede. Wat was daar zo speciaal aan, behalve dat het om een Beatle met zij niet onbesproken nieuwe bruid ging? Ze waren de eerste mediafiguren/artiesten die op zo'n manier demonstreerden en hun invloed gebruikten om een punt te maken. Vandaag zijn wij zo'n dingen gewoon van mediafiguren zoals Bod Geldhof en Bono, maar het startte met John & Yoko. 

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, london, the beatles, uk |  Facebook |

06-02-17

The Beatles Revolution

In 1968 The Beatles released the number Revolution that was inspired by the political protests against the Vietnam war.  Political left in the UK considered this an act of treason. The number was The Beatles first overtly political song. It was written by John Lennon during his time in India studying the ways of his Guru the Maharishi. The word 'Revolution' is used but one time in the song, in the opening line. Next to Jimi Hendrix, John Lennon & Yoko One are also considered to be key figures of the counter culture of the 1960's. I think we can safely say that it is undeniable that The Beatles had a great influence on young people in the 60's and helped shape a generation in the UK and the world in many ways. 

 music, london, uk, the beatles

music, london, uk, the beatles

music, london, uk, the beatles


In 1968 brachten The Beatles het nummer Revolution uit dat geïnspireerd was door de politieke protesten tegen de oorlog in Vietnam. Politiek links in het VK zag dit als verraad. Het nummer was het eerste politieke song die de groep bracht. John Lennon bedacht het nummer tijdens zijn tijd in Indial toen hij de weg van zijn goeroe de Maharishi bestudeerde. Het woord 'Revolutie' wordt slechts ene keer gebruikt in de song, in de openingszin. Naast Jimi Hendrix worden Yoko Ono en John Lennon als leidende figuren van de counter culture van de 60's gezien. Ik denk dat wij best kunnen stellen dat The Beatles een grote invloed hadden op jonge mensen in de 60's en hielpen om een generatie te (her)vormen in het VK en in de wereld. 

07:03 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, london, uk, the beatles |  Facebook |

18-01-17

John Lennon's Apartment

Reading John Lennon's biography, I discovered that he lived in an apartment in Emperor's Gate in Kensington in the 60's after having moved to the capital from Liverpool. I also discovered that his place of residence was somewhere at the back of our hotel where we were staying. So one morning when the kids said they wanted an extra hour of sleep, I got up nice and early to walk to Emperor's Gate. A nice cul-de-sac with a well kept garden in the middle. The apartment where John resided is no more, an ugly building has been put in its place. Shame.

 

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

Dankzij John Lennon's biografie, ontdekte ik dat hij in de 60's in een appartement in Kensington woonde nadat hij Liverpool achter zich liet voor de hoofdstad. Ik ontdekte ook dat zijn woonst ergens achter ons hotel moest te vinden zijn. Dus op een ochtend waarop de kids om een extra uur slaap gevraagd hadden, stond ik lekker vroeg op om al wandelend op zoek te gaan naar Emperor's Gate. Een leuke cul-de sac met een goed onderhouden tuin/parkje in het midden. Het appartement waar John woonde is er niet meer, het moest plaatsmaken voor een spuuglelijk gebouw. Jammer.

06-12-16

Cavern Club

No tour of Liverpool is complete without a visit to the Cavern Club, the place that helped launch the Beatles.

IMG_7010_LIVERPOOL_CAVERN-CLUB.jpg

Geen rondleiding van Liverpool is compleet zonder een bezoek aan de Cavern Club, de plek die de Beatles hielp lanceren.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

04-12-16

Paul's House

Next stop on the Magical Mystery Tour is Paul's house, a contrast with George's house. This is near Strawberry Field and not far from where John was living with his aunt Mimi.

architecture, liverpool, uk, the beatles

De volgende stop op de Magical Mystery Tour is Paul's huis. Een contrast bij George's geboortehuis. Dit is niet zo ver van Strawberry Field en ook dicht bij waar John woonde bij zijn tante Mimi.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

03-12-16

Strawberry Field

It is a part of Central Park, NYC, close to where John Lennon lived and was shot in 1980, but the gate to the orphanage in Liverpool still stands, allbeit a copy of the orginal. As you can see, it is still visited frequently.

IMG_7041_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

IMG_7043_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

Het is een deel van Central Park, NYC, nabij waar John Lennon leefte en in 1980 doodgeschoten werd. Maar de toegangtpoort tot het weeshuis in Liverpool staat er nog, al is het een kopie van het origineel. En zoals je kunt zien wordt het nog vaak bezocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

02-12-16

12 Arnold Grove

After the bus has parked on the High Street, we make our way through the little streets to 12 Arnold Grove. George Harrison lived here as a child. George was the youngest of 4 children living in this little house with an outside toilet. The only form of heating was a coal stove. It would freeze hard during Liverpool winters.

IMG_7033_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

IMG_7031_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

Nadat de bus geparkeerd stond langs de High Street, baanden wij onze weg door kleine straatjes naar 12 Arnold Grove. Beatle George Harrison woonde hier als kind. Hij was de jongste van 4 kinderen in het kleine huisje dat een buitentoilet had. De enige vorm van verwarming was een kolenkachel. Het vroor er heel erg tijdens de winters in Liverpool.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

30-11-16

Magical Penny Lane

Penny Lane is a must for the tour. I posted many photos already of the lane, so one more of the bistro at the bus stop and the two churches.

architecture, liverpool, uk, the beatles

Penny Lane is natuurlijk een verplichte plek voor de tour. Ik postte al meerdere foto's van deze plek, dus nog eentje van de bistro aan de bushaltes en de twee kerken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

27-11-16

Johny Lennon

I'm still reading John Lennon's biography and ejoying it very much. It teaches me things from time to time. These portraits aren't such good quality. They hang in the Beatles Story in Liverpool, but in frames and there is a lot of reflection. But I find it a great work of art.

John-Lennon.jpg

Ik lees nog steeds John Lennon's biografie en geniet met volle teugen. Ik leer van tijd tot tijd dingen bij. Deze portretten zijn niet zo goed van kwaliteit. Ze hangen in the Beatles Story museum in Liverpool, maar ingelijst en er is veel weerspiegeling. Maar voor mij is dit een mooi kunstwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, uk, liverpool, the beatles |  Facebook |

10-10-16

Eleanor Rigby

I’m currently ready John Lennon’s biography by Philip Norman and finding it a great read. I’ve just read a clarification on the Eleanor Rigby question, where I seem to remember that Paul always claimed he just linked two names coincidentally. The nurse by that name having existed and being buried in Liverpool. John was a choirboy at St Peter’s church, where Eleanor has her final resting place in the surrounding cemetery. John was attracted to the ‘bone orchard’ as he would call it and found the euphemisms, like the one on Eleanor’s grave, comforting: ‘died 10th October 1939, aged 44 years, asleep. I took this picture in The Beatles Story in Liverpool. It shows a non exact replica of the grave with the gate to Strawberry Field in the background.

 street, liverpool, uk, the beatles

Momenteel ben ik John Lennon’s biografie door Philip Norman met veel genoegen aan het lezen. Ik las net een verklaring voor het Eleanor Rigby mysterie. Ik lijk mij te herinneren dat Paul altijd beweerde dat hij een fictieve figuur creëerde door twee namen aaneen te koppelen. Terwijl er wel degelijk een verpleegster met die naam in Liverpool gewerkt en gewoond had en er begraven ligt. John was een koorknaap in de St Peter’s kerk. Eleanor heeft daar haar laatste rustplaats in het kerkhof. John voelde zich aangetrokken tot wat hij de ‘knoken boomgaard’ noemde en hield veel van de eufemismen zoals die op het graf van Eleanor: overleden op 10 oktober 1939, 44 jaar oud, slaapt. Ik nam deze foto in het museum The Beatles Story in Liverpool. Het toont een niet exacte replica van het graf met de poort van Strawbery Field in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

28-06-16

All You Need Is

This bookstore in the One Shopping Center in Liverpool knows exactly what you need.

street, liverpool, uk, the beatles

Deze boekenwinkel in het One Shopping Center in Liverpool weet exact wat je nodig hebt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

19-05-16

Leanne and Olivier in Penny Lane

This is the other end of Penny Lane down by Liverpool College Sports Field. With Leanne and Olivier posing next to the world's most famous street sign.

 

street, liverpool, uk, the beatles

Dit is het andere uiteinde van Penny lane aan de zijde van het sportveld van Liverpool College. Leanne en Olivier poseerden er naast het beroemdste straatnaambord ter wereld.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

18-05-16

The Real Penny Lane

And so here it is: across the street from everything I have shown up to now: Penny Lane.

 

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

En hier heb je het dan: aan de overkant van alles wat ik tot nu toe gepost heb: Penny Lane.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

17-05-16

The Church at the end of Penny Lane

Funny that they made no mention of this church with the pretty trees on either sides of the entrance.

 

street, liverpool, uk, the beatles

Grappig dat ze deze kerk met de mooie bomen aan beide zijden van de ingang niet vermeldden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

16-05-16

The Rest of the Song

The fireman is nowhere to be found anymore in Penny Lane and I have no idea to what the four of fish and finger pies refers to. There is a hotel today, and you can get some food, but I don't think they have fish and finger pies on the menu.

In Penny Lane there is a fireman with an hourglass
And in his pocket is a portrait of the queen
He likes to keep his fire engine clean
It's a clean machine
Penny Lane is in my ears and in my eyes
A four of fish and finger pies
In summer, meanwhile back

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

De brandweerman is nergens te bekennen in Penny Lane en ik heb er geen idee van naar wat de vis en vinger pastei naartoe verwijst. Er is vandaag wel een hotel en je kan er snacks kopen, maar ik weet niet of ze pies op het menu hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

15-05-16

The Nurse Behind the Shelter

When I visited the deserted area around Penny Lane on a lazy Sunday Morning, there was no nurse behind the shelter selling poppies. I had to make do with this girl texting.

Behind the shelter in the middle of a roundabout
The pretty nurse is selling poppies from a tray
And though she feels as if she's in a play
She is anyway

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

Toen ik een verlaten Penny Lane bezocht op een luie zondagmorgen, was er achter het bushokje geen mooie verpleegster die poppies verkocht. Wel een meisje die met haar smartphone bezig was.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

14-05-16

The Banker on Penny Lane

No, this isn't the bank agency referred to in the song. Today the building is no longer a bank, it is a doctor's surgery. Not everything remains as it is, of course. Good thing the song has survived since 1965.

On the corner is a banker with a motorcar
The little children laugh at him behind his back
And the banker never wears a mack
In the pouring rain, very strange

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

Neen, dit is niet het bankkantoor waar naar verwezen wordt in het liedje. Dat is intussen geen bankkantoor meer, maar een dokters kabinet. Niet alles blijft bewaard, natuurlijk. Gelukkig wel de klassieker van The Beatles uit 1965.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

13-05-16

The Barber on Penny Lane

Among a few locations that are considered holy ground in Liverpool, there is or course Penny Lane. A reason to go and take a close look.

In Penny Lane there is a barber showing photographs
Of every head he's had the pleasure to know
And all the people that come and go
Stop and say hello
© Paul McCartney - The Beatles

In the meantime there are a lot of hairdressers in and around Penny Lane, but this is the one mentioned in the song.

It is not, in fact, situated in Penny Lane. But then Paul wrote this song while they were changing busses on their way to school in the bus shelter across from Penny Lane. And they are describing what they see away from Penny Lane. Are you still with me?

 street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

Liverpool telt enkele locaties die als heilige grond beschouwd moeten worden, waaronder natuurlijk Penny Lane. Een goede reden om een blik van dichtbij te gaan werpen.

In Penny Lane there is a barber showing photographs
Of every head he's had the pleasure to know
And all the people that come and go
Stop and say hello
© Paul McCartney - The Beatles

Intussen vind je veel kappers in en rond Penny Lane, maar dit zou de originele zijn uit het liedje uit 1965.

Deze vind je niet in Penny Lane. Paul schreef deze song van uit het bushokje aan de overkant van Penny Lane terwijl van bus overstapte op weg naar school. Wat hij beschrijft is wat hij ziet wanneer hij weg kijkt van Penny Lane. Volg je nog?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

12-05-16

Fab 4

I recently got back from another pilgramige to Liverpool, the city that gave us the Fab4.

Canon5D_2378_LIVERPOOL_FAB4.jpg

Ik ben net terug van bedevaart om het leven van de Fab 4 nog eens te gaan ontdekken.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

05-04-16

Yellow Submarine

Is that a yellow submarine on the water in Liverpool?

sea, liverpool, uk, the beatles

Is dat een gele onderzeeër op het water in Liverpool?

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

04-04-16

Star Club

Oostende's Casino was very much sold out that evening of 'All you need is love'. Just like the Star Club back in Hamburg.

music, the beatles, uk, liverpool

Het Kursaal van Oostende was uitverkocht de avond van 'All you need is love'. Net zoals de Star Club in Hamburg in de tijd.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, the beatles, uk, liverpool |  Facebook |

03-04-16

All You Need is Love

Howard Arthur acted a convincing John Lennon during "All You need is Love", The Beatles Story in Oostende's Casino on March 26. I had just about lost my voice singing along and shouting "MORE".

music, The Beatles

Howard Arthur zette heel knap John Lennon nee tijdens "All You need is Love", het verhaal van The Beatles in het Kursaal van Oostende op 26 maart. Ik had geen stem meer door mee te zingen en luidkeels "MORE" te roepen.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, the beatles |  Facebook |

16-11-15

Imagine

A friend posted the clip of John Lennon's 'Imagine' on her blog last weekend. I was a little slow that morning, and only when I was walking Vinyl and let the melody and the lyrics run through my head, did I realize that she had done this in relation to what had happened in Paris. Or at least, that is my assumption. We re-visited Strawberry Fields in Central Park and I took this shot of the work of art commemorating John Lennon. Peace is the message.

IMG_5003_NYC_IMAGINE.jpg

Een vriendin postte John Lennon's clip 'Imagine' op haar blog afgelopen weekeinde. Ik was een beetje traag zondagmorgen en het was pas toen ik Vinyl uitliet en het liedje en de tekst door mijn hoofd liet lopen, dat ik besefte dat ze wit wellicht gedaan had door de gebeurtenissen in Parijs. Wij herbezochten Strawberry Fields in Central Park en ik nam deze foto van het kunstwerk dat John Lennon herdenkt. Vrede is de boodschap.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, nyc, usa, new york city, the beatles, john lennon |  Facebook |

10-07-15

Eleanor Rigby: Her

I watched the film Eleanor Rigby: Her a while ago. Good film, but not exactly my cup of tea. Reminded me of my trip to Liverpool in 2013. The film has nothing to do with Liverpool or the Beatles. Eleanor's father's name is Rigby and he is a Beatles fan. I remember meeting Penny Lane in Stratford. Didn't dare ask if her parents were fans.

art, liverpool, uk, the beatles

Ik keek onlangs naar de film Eleanor Rigby: Her. Goede film, maar niet mijn voorkeur. Herinnerde mij aan mijn trip naar Liverpool in 2013. Niet dat de film iets met die mooie stad of the Beatles te maken heeft. Eleanor's vader's naar is Rigby en hij is een Beatles fan. In Stratford ontmoette ik Penny Lane. Heb niet durven vragen of haar ouders fans waren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

28-10-14

Let It Be

So this time we went to see the musical "Let it Be", a Beatles concert that tells the story of the fab 4. It was a great show for a Beatles fan. You can take pictures, but I didn't know this and did not have my reflex on me. Not good quality, I'm afraid.

IMG_2544_LONDON_LET-IT-BE.jpg

IMG_2557_LONDON_LET-IT-BE.jpg

IMG_2563_LONDON_LET-IT-BE.jpg

Deze keer kozen wij voor de musical "Let it Be", een Beatles concert dat het verhaal van de fab 4 vertelt. Een fantastische show voor Beatles fans. Je mag er foto's maken, maar ik wist dit niet en had dus mijn reflex niet bij. Geen zo'n goede kwaliteit, vrees ik dus.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, the beatles, london, uk |  Facebook |

07-07-14

Imagine

The last item in The Beatles Story Exhibition is Imagine by John Lennon. A white room, with a white wing piano, a photo of John, his glasses. Imagine playing. Lots of fans get emotional when they reach this exhibit.

Canon5D_2437_IMAGINE.jpg

Canon5D_2438_LIVERPOOL_THE-BEATLES.jpg

Canon5D_2439_LIVERPOOL_THE-BEATLES.jpg

Het laatste item in The Beatles Story museum is Imagine door John Lennon. Een witte kamer, met een witte vleugelpianon er in, een foto van John, zijn brilletje, Imagine die speelt. Veel fans worden in deze plek overmand door emoties.

07:03 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (4) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

02-07-14

Before Elvis there was Nothing

In Liverpool I discovered that The Beatles were inspired by Elvis. They met up with him on their American tour.

Canon5D_2515_LIVERPOOL_THE-BEATLES.jpg

In Liverpool ontdekte ik dat The Beatles door Elvis geïnspireerd werden. Ze ontmoetten hem tijdens hun Amerikaanse tournee.

07:04 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, the beatles, liverpool, uk |  Facebook |