04-12-16

Paul's House

Next stop on the Magical Mystery Tour is Paul's house, a contrast with George's house. This is near Strawberry Field and not far from where John was living with his aunt Mimi.

architecture, liverpool, uk, the beatles

De volgende stop op de Magical Mystery Tour is Paul's huis. Een contrast bij George's geboortehuis. Dit is niet zo ver van Strawberry Field en ook dicht bij waar John woonde bij zijn tante Mimi.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (3) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

03-12-16

Strawberry Field

It is a part of Central Park, NYC, close to where John Lennon lived and was shot in 1980, but the gate to the orphanage in Liverpool still stands, allbeit a copy of the orginal. As you can see, it is still visited frequently.

IMG_7041_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

IMG_7043_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

Het is een deel van Central Park, NYC, nabij waar John Lennon leefte en in 1980 doodgeschoten werd. Maar de toegangtpoort tot het weeshuis in Liverpool staat er nog, al is het een kopie van het origineel. En zoals je kunt zien wordt het nog vaak bezocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

02-12-16

12 Arnold Grove

After the bus has parked on the High Street, we make our way through the little streets to 12 Arnold Grove. George Harrison lived here as a child. George was the youngest of 4 children living in this little house with an outside toilet. The only form of heating was a coal stove. It would freeze hard during Liverpool winters.

IMG_7033_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

IMG_7031_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

Nadat de bus geparkeerd stond langs de High Street, baanden wij onze weg door kleine straatjes naar 12 Arnold Grove. Beatle George Harrison woonde hier als kind. Hij was de jongste van 4 kinderen in het kleine huisje dat een buitentoilet had. De enige vorm van verwarming was een kolenkachel. Het vroor er heel erg tijdens de winters in Liverpool.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

30-11-16

Magical Penny Lane

Penny Lane is a must for the tour. I posted many photos already of the lane, so one more of the bistro at the bus stop and the two churches.

architecture, liverpool, uk, the beatles

Penny Lane is natuurlijk een verplichte plek voor de tour. Ik postte al meerdere foto's van deze plek, dus nog eentje van de bistro aan de bushaltes en de twee kerken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

27-11-16

Johny Lennon

I'm still reading John Lennon's biography and ejoying it very much. It teaches me things from time to time. These portraits aren't such good quality. They hang in the Beatles Story in Liverpool, but in frames and there is a lot of reflection. But I find it a great work of art.

John-Lennon.jpg

Ik lees nog steeds John Lennon's biografie en geniet met volle teugen. Ik leer van tijd tot tijd dingen bij. Deze portretten zijn niet zo goed van kwaliteit. Ze hangen in the Beatles Story museum in Liverpool, maar ingelijst en er is veel weerspiegeling. Maar voor mij is dit een mooi kunstwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, uk, liverpool, the beatles |  Facebook |

10-10-16

Eleanor Rigby

I’m currently ready John Lennon’s biography by Philip Norman and finding it a great read. I’ve just read a clarification on the Eleanor Rigby question, where I seem to remember that Paul always claimed he just linked two names coincidentally. The nurse by that name having existed and being buried in Liverpool. John was a choirboy at St Peter’s church, where Eleanor has her final resting place in the surrounding cemetery. John was attracted to the ‘bone orchard’ as he would call it and found the euphemisms, like the one on Eleanor’s grave, comforting: ‘died 10th October 1939, aged 44 years, asleep. I took this picture in The Beatles Story in Liverpool. It shows a non exact replica of the grave with the gate to Strawberry Field in the background.

 street, liverpool, uk, the beatles

Momenteel ben ik John Lennon’s biografie door Philip Norman met veel genoegen aan het lezen. Ik las net een verklaring voor het Eleanor Rigby mysterie. Ik lijk mij te herinneren dat Paul altijd beweerde dat hij een fictieve figuur creëerde door twee namen aaneen te koppelen. Terwijl er wel degelijk een verpleegster met die naam in Liverpool gewerkt en gewoond had en er begraven ligt. John was een koorknaap in de St Peter’s kerk. Eleanor heeft daar haar laatste rustplaats in het kerkhof. John voelde zich aangetrokken tot wat hij de ‘knoken boomgaard’ noemde en hield veel van de eufemismen zoals die op het graf van Eleanor: overleden op 10 oktober 1939, 44 jaar oud, slaapt. Ik nam deze foto in het museum The Beatles Story in Liverpool. Het toont een niet exacte replica van het graf met de poort van Strawbery Field in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

28-06-16

All You Need Is

This bookstore in the One Shopping Center in Liverpool knows exactly what you need.

street, liverpool, uk, the beatles

Deze boekenwinkel in het One Shopping Center in Liverpool weet exact wat je nodig hebt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

19-05-16

Leanne and Olivier in Penny Lane

This is the other end of Penny Lane down by Liverpool College Sports Field. With Leanne and Olivier posing next to the world's most famous street sign.

 

street, liverpool, uk, the beatles

Dit is het andere uiteinde van Penny lane aan de zijde van het sportveld van Liverpool College. Leanne en Olivier poseerden er naast het beroemdste straatnaambord ter wereld.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

18-05-16

The Real Penny Lane

And so here it is: across the street from everything I have shown up to now: Penny Lane.

 

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

En hier heb je het dan: aan de overkant van alles wat ik tot nu toe gepost heb: Penny Lane.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

17-05-16

The Church at the end of Penny Lane

Funny that they made no mention of this church with the pretty trees on either sides of the entrance.

 

street, liverpool, uk, the beatles

Grappig dat ze deze kerk met de mooie bomen aan beide zijden van de ingang niet vermeldden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

16-05-16

The Rest of the Song

The fireman is nowhere to be found anymore in Penny Lane and I have no idea to what the four of fish and finger pies refers to. There is a hotel today, and you can get some food, but I don't think they have fish and finger pies on the menu.

In Penny Lane there is a fireman with an hourglass
And in his pocket is a portrait of the queen
He likes to keep his fire engine clean
It's a clean machine
Penny Lane is in my ears and in my eyes
A four of fish and finger pies
In summer, meanwhile back

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

De brandweerman is nergens te bekennen in Penny Lane en ik heb er geen idee van naar wat de vis en vinger pastei naartoe verwijst. Er is vandaag wel een hotel en je kan er snacks kopen, maar ik weet niet of ze pies op het menu hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

15-05-16

The Nurse Behind the Shelter

When I visited the deserted area around Penny Lane on a lazy Sunday Morning, there was no nurse behind the shelter selling poppies. I had to make do with this girl texting.

Behind the shelter in the middle of a roundabout
The pretty nurse is selling poppies from a tray
And though she feels as if she's in a play
She is anyway

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

Toen ik een verlaten Penny Lane bezocht op een luie zondagmorgen, was er achter het bushokje geen mooie verpleegster die poppies verkocht. Wel een meisje die met haar smartphone bezig was.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

14-05-16

The Banker on Penny Lane

No, this isn't the bank agency referred to in the song. Today the building is no longer a bank, it is a doctor's surgery. Not everything remains as it is, of course. Good thing the song has survived since 1965.

On the corner is a banker with a motorcar
The little children laugh at him behind his back
And the banker never wears a mack
In the pouring rain, very strange

street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

Neen, dit is niet het bankkantoor waar naar verwezen wordt in het liedje. Dat is intussen geen bankkantoor meer, maar een dokters kabinet. Niet alles blijft bewaard, natuurlijk. Gelukkig wel de klassieker van The Beatles uit 1965.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

13-05-16

The Barber on Penny Lane

Among a few locations that are considered holy ground in Liverpool, there is or course Penny Lane. A reason to go and take a close look.

In Penny Lane there is a barber showing photographs
Of every head he's had the pleasure to know
And all the people that come and go
Stop and say hello
© Paul McCartney - The Beatles

In the meantime there are a lot of hairdressers in and around Penny Lane, but this is the one mentioned in the song.

It is not, in fact, situated in Penny Lane. But then Paul wrote this song while they were changing busses on their way to school in the bus shelter across from Penny Lane. And they are describing what they see away from Penny Lane. Are you still with me?

 street, liverpool, uk, the beatles

street, liverpool, uk, the beatles

Liverpool telt enkele locaties die als heilige grond beschouwd moeten worden, waaronder natuurlijk Penny Lane. Een goede reden om een blik van dichtbij te gaan werpen.

In Penny Lane there is a barber showing photographs
Of every head he's had the pleasure to know
And all the people that come and go
Stop and say hello
© Paul McCartney - The Beatles

Intussen vind je veel kappers in en rond Penny Lane, maar dit zou de originele zijn uit het liedje uit 1965.

Deze vind je niet in Penny Lane. Paul schreef deze song van uit het bushokje aan de overkant van Penny Lane terwijl van bus overstapte op weg naar school. Wat hij beschrijft is wat hij ziet wanneer hij weg kijkt van Penny Lane. Volg je nog?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

12-05-16

Fab 4

I recently got back from another pilgramige to Liverpool, the city that gave us the Fab4.

Canon5D_2378_LIVERPOOL_FAB4.jpg

Ik ben net terug van bedevaart om het leven van de Fab 4 nog eens te gaan ontdekken.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

05-04-16

Yellow Submarine

Is that a yellow submarine on the water in Liverpool?

sea, liverpool, uk, the beatles

Is dat een gele onderzeeër op het water in Liverpool?

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

04-04-16

Star Club

Oostende's Casino was very much sold out that evening of 'All you need is love'. Just like the Star Club back in Hamburg.

music, the beatles, uk, liverpool

Het Kursaal van Oostende was uitverkocht de avond van 'All you need is love'. Net zoals de Star Club in Hamburg in de tijd.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, the beatles, uk, liverpool |  Facebook |

03-04-16

All You Need is Love

Howard Arthur acted a convincing John Lennon during "All You need is Love", The Beatles Story in Oostende's Casino on March 26. I had just about lost my voice singing along and shouting "MORE".

music, The Beatles

Howard Arthur zette heel knap John Lennon nee tijdens "All You need is Love", het verhaal van The Beatles in het Kursaal van Oostende op 26 maart. Ik had geen stem meer door mee te zingen en luidkeels "MORE" te roepen.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, the beatles |  Facebook |

16-11-15

Imagine

A friend posted the clip of John Lennon's 'Imagine' on her blog last weekend. I was a little slow that morning, and only when I was walking Vinyl and let the melody and the lyrics run through my head, did I realize that she had done this in relation to what had happened in Paris. Or at least, that is my assumption. We re-visited Strawberry Fields in Central Park and I took this shot of the work of art commemorating John Lennon. Peace is the message.

IMG_5003_NYC_IMAGINE.jpg

Een vriendin postte John Lennon's clip 'Imagine' op haar blog afgelopen weekeinde. Ik was een beetje traag zondagmorgen en het was pas toen ik Vinyl uitliet en het liedje en de tekst door mijn hoofd liet lopen, dat ik besefte dat ze wit wellicht gedaan had door de gebeurtenissen in Parijs. Wij herbezochten Strawberry Fields in Central Park en ik nam deze foto van het kunstwerk dat John Lennon herdenkt. Vrede is de boodschap.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, nyc, usa, new york city, the beatles, john lennon |  Facebook |

10-07-15

Eleanor Rigby: Her

I watched the film Eleanor Rigby: Her a while ago. Good film, but not exactly my cup of tea. Reminded me of my trip to Liverpool in 2013. The film has nothing to do with Liverpool or the Beatles. Eleanor's father's name is Rigby and he is a Beatles fan. I remember meeting Penny Lane in Stratford. Didn't dare ask if her parents were fans.

art, liverpool, uk, the beatles

Ik keek onlangs naar de film Eleanor Rigby: Her. Goede film, maar niet mijn voorkeur. Herinnerde mij aan mijn trip naar Liverpool in 2013. Niet dat de film iets met die mooie stad of the Beatles te maken heeft. Eleanor's vader's naar is Rigby en hij is een Beatles fan. In Stratford ontmoette ik Penny Lane. Heb niet durven vragen of haar ouders fans waren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

28-10-14

Let It Be

So this time we went to see the musical "Let it Be", a Beatles concert that tells the story of the fab 4. It was a great show for a Beatles fan. You can take pictures, but I didn't know this and did not have my reflex on me. Not good quality, I'm afraid.

IMG_2544_LONDON_LET-IT-BE.jpg

IMG_2557_LONDON_LET-IT-BE.jpg

IMG_2563_LONDON_LET-IT-BE.jpg

Deze keer kozen wij voor de musical "Let it Be", een Beatles concert dat het verhaal van de fab 4 vertelt. Een fantastische show voor Beatles fans. Je mag er foto's maken, maar ik wist dit niet en had dus mijn reflex niet bij. Geen zo'n goede kwaliteit, vrees ik dus.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, the beatles, london, uk |  Facebook |

07-07-14

Imagine

The last item in The Beatles Story Exhibition is Imagine by John Lennon. A white room, with a white wing piano, a photo of John, his glasses. Imagine playing. Lots of fans get emotional when they reach this exhibit.

Canon5D_2437_IMAGINE.jpg

Canon5D_2438_LIVERPOOL_THE-BEATLES.jpg

Canon5D_2439_LIVERPOOL_THE-BEATLES.jpg

Het laatste item in The Beatles Story museum is Imagine door John Lennon. Een witte kamer, met een witte vleugelpianon er in, een foto van John, zijn brilletje, Imagine die speelt. Veel fans worden in deze plek overmand door emoties.

07:03 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (4) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

02-07-14

Before Elvis there was Nothing

In Liverpool I discovered that The Beatles were inspired by Elvis. They met up with him on their American tour.

Canon5D_2515_LIVERPOOL_THE-BEATLES.jpg

In Liverpool ontdekte ik dat The Beatles door Elvis geïnspireerd werden. Ze ontmoetten hem tijdens hun Amerikaanse tournee.

07:04 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, the beatles, liverpool, uk |  Facebook |

30-06-14

Cavern Club

The last day of June makes me think even more of holiday than ever. Last year our first stop was Liverpool where we went to the Cavern Club. The place where it all started for The Beatles. This guy hoped he could start like that as well. An impression of this great place. There weren't much people about that Friday evening.

http://youtu.be/lExcs0AjkuA

De laatste dag van juni doet mij meer dan ooit aan vakantie denken. Vorig jaar was onze eerste stop Liverpool waar wij naar de Cavern Club gingen. De plaats waar het allemaal startte voor The Beatles. Deze man hoopte ook om zo te kunnen starten. Een indruk van deze fantastische plek, die toch een beetje dood en verlaten was die vrijdag.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

29-06-14

Cavern Wall of Fame

Next to Liverpool's Wall of Fame, the Cavern Club has it's own. Unveiled in 1997 to celebrate 40 years of the club. It has the names of all the famous bands who performed in the club between 1957 and 1973. Some of the bands that performed there in the 90's, like Oasis, were added.

music, liverpool, uk, the beatles

music, liverpool, uk, the beatles

Naast de Liverpool Wall of FAme heeft de Cavern Club zijn eigen muur. Voorgesteld in 1997 om 40 jaar Cavern Club te herdenken. Je vindt er de namen van alle bekende artiesten en groepen die er optraden tussen 1957 en 1973. Enkele groepen die er later op traden, zoals Oasis in de jaren 90, werden toegevoegd.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

28-06-14

Liverpool Wall of Fame

In Matthew Street, just across the road from the Cavern Club, you'll find Liverpool's wall of Fame. It contains all Liverpool's artists who performed in the club and had a number one hit in the UK. The first on the list is "How much is that doggie in the window" by Lita Roza. The Beatles feature 17 times on the wall.

Canon5D_2355_LIVERPOOL_WALL-OF-FAME.jpg

Canon5D_2356_LIVERPOOL_WALL-OF-FAME.jpg

In Matthew Street, aan de overkant van de straat van de Cavern Club, vind je Liverpool's Wall of Fame. Het beval alle artiesten uit de stad die optraden in de club en nummer 1 op de hitlijsten bereikten in de UK. Het eerste nummer op de lijst is "How much is that doggie in the window" van Lita Roza. The Beatles komen 17 keer voor op de muur.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

26-06-14

4 Lads Who Shook the World

In and around Matthew Street, where it all started for The Beatles in the Cavern Club, you'll find a lot of symbolism surrounding the group and music in general. Like this great mural.

art, street, liverpool, uk, the beatles

art, street, liverpool, uk, the beatles

Om en rond Matthew Street, waar je de Cavern Club vindt en het allemaal begon voor The Beatles, vind je heel wat symboliek rond de groep en muziek in 't algemeen. Zoals dit bijzonder muurkunstwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

25-06-14

Beatles Hotel

Just around the corner from Matthew Street, you'll find the Beatles Hotel. A great looking building with a couple of funny decorations.

Canon5D_2347_LIVERPOOL_BEATLES.jpg

Canon5D_2348_LIVERPOOL_BEATLES.jpg

Rond de hoek van Matthew Street vind de The Beatles Hotel. Een mooi decoratief gebouw met een paar rare versieringen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

24-06-14

Eleanor Rigby

Eleanor Rigby is one of the big mysteries surrounding The Beatles. Paul wrote the song. He claims that he invented the name combining the first name of a movie star with the name of a liquor shop in Liverpool. But Eleanor Rigby existed and her grave is in Liverpool in a cemetery often visited by Paul & John. Paul’s subconscious working? This copy of her gravestone featured in one of the Beatles movies.

 art, liverpool, uk, the beatles

 

Eleanor Rigby is een van de grote mysteries van the Beatles. Paul schreef het liedje. Hij beweert dat hij de naam uitvond door de voornaam van een actrice te combineren met de naam van een drankzaak in Liverpool. Maar Eleanor Rigby heeft echt bestaan. Haar graf bevindt zich op een kerkhof in Liverpool die vaak door John en Paul bezocht werd. Paul’s onderbewustzijn aan het werk? Deze kopie van haar grafsteen kwam voor in een van de films rond The Beatles.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

23-06-14

Strawberry Field

I’m sure a lot of you knew that Strawberry Field is the number John wrote about his childhood. He would often stand at the gate of this orphanage thinking… The attendants would notice him and one day one walked up to him, asked what he was doing there, and told him to go away. John’s answer is part of the lyrics of the song: ‘Nothing to get hung about’.
John became an important sponsor once he was rich and famous. I guess he may have appreciated that he was raised by his aunt and didn’t end up in a place like this.
After his sad death, his wife Yoko Ono remained a sponsor. She is reputed to have phoned and to have spoken to each kid individually at Christmas time.

 

street, liverpool, uk, the beatles

 

Ik ben zeker dat velen van jullie wisten dat Stawberry Field het nummer is dat John schreef over zijn kindertijd. Hij stond vaak aan deze poort van het weeshuis te denken… De opvoeders merkten hem op en op een dag ging een van hem vragen wat hij daar deed en vroeg hem op te hoepelen. John’s antwoord vind je in de liesjestekst ‘Nothing to get hung about’ (Niets om voor verhangen te worden).
Eens John rijk en beroemd werd sponsorde hij het weeshuis. Wellicht was hij blij dat hij groot gebracht werd door zijn tante en niet in een weeshuis belandde.
Na zijn triestig overlijden, bleef zijn vrouw Yoko Ono sponsoren. Ze zou met Kerstmis van uit New York naar het weeshuis bellen en met elk kind individueel praten.

06:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |