15-03-17

On Both Sides of the Channel

Sounds like a title for a Julian Barnes novel. But MizzD’s photo of a statue in the Hoek of Holland caught my eye because I photographed its sister statue in London near Liverpool Street Station. In the years leading up to World War II Jewish children were evacuated from mainland Europe to the UK to save them from the Nazi tyranny. Thanks to MizzD for this Dutch/Belgian collaboration in blogging.

 art, london, uk, The Netherlands

art, london, uk, The Netherlands

Klinkt als een titel voor een roman van Julian Barnes. MizzD’s foto van een standbeeld in de Hoek van Holland trok mijn aandacht omdat ik het zusterbeeld in Londen fotografeerde, nabij Liverpool Street Station. In de jaren die de Tweede Wereldoorlog vooraf gingen werden Joodse kinderen uit het Europese Vasteland naar de UK geëvacueerd om ze veilig te stellen van de tirannie van de Nazi’s. Dank aan MizzD voor deze BelgoNed samenwerking in bloggen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, the netherlands |  Facebook |

01-01-17

Doll

Happy New Year, everyone! I'd like to close this series on Middelburg in The Netherlands with the conclusion that some houseboat owners decorate their boat more excentrically than others.

art, middelburg, the netherlands

art, middelburg, the netherlands

Gelukkig Nieuwjaar, iedereen! Ik sluit graag deze reeks van Middelburg in Nederland af met de conclusie dat sommige huisboot eigenaars hun boot op excentriekere wijze versieren dan anderen.

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, middelburg, the netherlands |  Facebook |

31-12-16

Houseboat

In the canals quite a few houseboats as well. Must be a peculiar way of living, but why not? Have a great New Year's Eve!

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

In de kanalen vind je ook wat huisboten. Rare manier van wonen, maar waarom ook niet? Prettig oudejaar!

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

30-12-16

Arched Gate

Also along the canal, this marvelous arched gate giving access to a part of the city with some colourful houses.

IMG_9889_MIDDELBURG_ARCH.jpg

Ook langsheen het kanaal, deze prachtige boogpoort die toegang geeft tot een stadsgedeelte met wat kleurrijke huizen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

29-12-16

Ostrich

After leaving the alley, we discovered another house with a peculiar name along the canal. 'The Bird Ostrich' freely translated.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Nadat wij de steeg verlieten, ontdekten wij langsheen het kanaal nog een huis met een bijzondere naam.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

28-12-16

Ladder & Exit

Coming up to the end of the alley in Middelburg, we discovered this ladder hanging on the wall. Handy. The rear entrance to the alley in the second photo.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Aan het einde van de steeg in Middelburg, ondekten wij deze ladder aan de muur. Handig. De achter in/uitgang tot de steeg vind je in de tweede foto.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

27-12-16

Bird on a Pot

Some decorative walls in the Kuiperspoort in Middelburg. And a little bird resting made it even more special.

IMG_9872_MIDDELBURG.BIRD.jpg

Decoratieve muren in de Kuiperspoort in Middelburg. En een vogeltje die landde om te rusten maakte het nog beter.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

26-12-16

Kuiperspoort 2

Some more shots of this unique alley in Middelburg. They could have made a Harry Potter film there. The third photo shows the other end of the alley, and the way out.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Nog enkele shots van deze unieke steeg in Middelburg. Ze konden er een Harry Potter film draaien. De derde foto toont het andere uiteinde van de steeg, de uitgang.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

23-12-16

House Names

Houses are named in this old part of Middelburg, and they often have ornamental details like door knockers.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

De huizen hebben namen in dit oude gedeelte van Middelburg en ze zijn vaak mooi versierd. Zoals deze klopper.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

22-12-16

Kuiperspoort

If you choose one of the alleys to walk in to, choose the Kuiperspoort. It is the oldest athentic alley in the city. Well worth your while. You are warped back to another age.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Sla zeker af in een van de steegjes, maar kies de Kuiperspoort. Het is de oudste en meest authentieke steeg in de stad. Meer dan de moeite om er door te kuieren. Je waant je direct in vervlogen tijden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

21-12-16

Canal Architecture

Some beautiful houses to be admired along the canals in Middelburg. Narrow passages give access to alleys and houses behind the front row.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Heel wat mooie huizen te bewonderen langsheen de kanalen in Middelburg. Nauwe doorgangen geven toegang tot steegjes en huizen achter de eerste rij.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

20-12-16

Abbey

Not Downton Abbey, a series that I'm devouring with great fun, but Middelburg Abbey. Different but just as beautiful.

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

architecture, middelburg, the netherlands

Niet Downton Abbey, een reeks die ik met veel plezier aan het verslinden ben, maar de abdij van Middelburg. Verschillend maar even mooi.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

19-12-16

Canon Art

In the centre square of the abbey in Middelburg I came across this work of art. No idea who the artist is, but I can enjoy the humour of it.

IMG_9830_MIDDELBURG_CANON-ART.jpg

Op het binnenplein van de abdij in Middelburg vond ik dit kunstwerk. Geen idee wie de artiest is, maar ik kon genieten van de humor.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, middelburg, the netherlands |  Facebook |

18-12-16

Young Fashion

This seems to be what young fashionable people in Middelburg will be wearing. I like the colours.

street, middelburg, the netherlands

Dit lijkt dus te zijn wat jonge modebewuste mensen in Middelburg gaan dragen. Ik hou wel van de felle kleurtjes.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, middelburg, the netherlands |  Facebook |

17-12-16

Lounging

Seems a funny statue to find in a shopping street in Middelburg. But why not.

street, middelburg, the netherlands

Zie er een grappig beeld uit om in een winkelstraat in Middelburg te vinden. Maar waarom ook niet.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, middelburg, the netherlands |  Facebook |

16-12-16

Long John

Long John is the name of the clock tower in the abbey in the center of Middelburg. The fifth highest in the Netherlands at 90 metres. The black phallic shape in the foreground is a World War II bomb that fell on the city but didn't detonate.

architecture, middelburg, the netherlands

Lange Jan is de naam van de 90 meter hoge klokkentoren van de abdij in het centrum van Middelburg. De vijfde hoogste in Nederland. De zwarte fallusvorm in de voorgrond is een bom uit Wereldoorlog II die op de stad viel maar niet explodeerde.

07:03 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, middelburg, the netherlands |  Facebook |

15-12-16

Lincherie

The Dutch have a good sense of humour. They are not good at pronounching French words, so they try and approach the problem phonetically.

street, middelburg, the netherlands

De Nederlanders hebben een goed gevoel voor humor. Ze zijn niet altijd even goed in het uitspreken van Franse woorden, dus pakken ze het probleem fonetisch aan.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, middelburg, the netherlands |  Facebook |

14-12-16

Middelburg Town Hall

The late gothic town hall in Middelburg dates from 1452. It was bombed in 1940, the inside burned out.

architecture, the netherlands, middelburg

architecture, the netherlands, middelburg

architecture, the netherlands, middelburg

Het laat gotische stadhuis in Middelburg dateert van 1452. Het werd in 1940 gebombardeerd en het binnenste brandde volledig uit.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, the netherlands, middelburg |  Facebook |

13-12-16

The Kitch Company

I found myself in Middelburg, The Netherlands, on a mission. Encountered this cute shop entering the city centre.

street, middelburg, the netherlands

street, middelburg, the netherlands

street, middelburg, the netherlands

street, middelburg, the netherlands

street, middelburg, the netherlands

Ik bezocht Middelburg, Nederland, om een bijzondere reden. Meteen toen ik mij naar het stadscentrum begaf, kwam ik dit leuke winkeltje tegen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, middelburg, the netherlands |  Facebook |

27-12-15

Pieta

Some religious art doesn't really make me cheerful, like this pieta in Maastricht.

art, maastricht, the netherlands

Sommige religieuze kunst maakt mij er niet vrolijker op, zoals deze pieta in Maastricht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, maastricht, the netherlands |  Facebook |

24-10-15

Maastricht

Maastricht is a nice place to visit. It is in the Netherlands, near Belgium and Germany. But this is not where I'm going once more.

street, maastricht, the netherlands

street, maastricht, the netherlands

Maastricht is een mooie plek om te bezoeken. Het ligt in Nederland, nabij België en Duitsland. Maar daar ga ik nu niet onmiddellijk terug.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, maastricht, the netherlands |  Facebook |

23-10-15

The Swan

I'm not going back to Rotterdam to see the swan, as they call the Erasmus Bridge.

architecture, Rotterdam, The Netherlands

Ik ga niet terug naar Rotterdam om de zwaan te zien, zoals ze de Erasmus brug noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, rotterdam, the netherlands |  Facebook |

22-10-15

Burg-Haamstede

It is a nice enough place, but we won't be heading back for Burg-Haamstede in The Netherlands.

sea, ponnes liberty, the netherlands

Het is een mooie plek, maar naar Burg-Haamstede in Zeeland, Nederland, gaan wij ook niet direct terug.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, ponnes liberty, the netherlands |  Facebook |

15-10-15

Here's looking at you

Vinyl is looking very unsure at Peter, his breeder.

people, flatcoated retriever, dog, vinyl, the netherlands, ponnes liberty

Vinyl kijkt maar redelijk bedenkelijk naar Peter, zijn fokker.

14-10-15

Group Photo

The traditional group photo after the walk on the beach.

IMG_3807_FLAT_GROEP.jpg

De traditionele groepsfoto na de wandeling op het strand.

13-10-15

Horse

On the beach in Burg-Haamstede (Zeeland, The Netherlands) last Sunday.

horse, sea, nature, the netherlands

Op het strand in Burg-Haamstede afgelopen zondag.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: horse, sea, nature, the netherlands |  Facebook |

20-01-15

Trip to Texel

Our autumn break took us to the place I've been wanting to visit for more than 10 years: the Dutch Island of Texel. I was charmed by the seemingly endless beautiful nature.

nature, texel, the netherlands

Onze herfstbreak nam ons naar een plaats die ik al meer dan 10 jaar op mijn lijstje staan heb: het Nederlandse Waddeneiland Texel. Ik was er gecharmeerd door de de mooie natuur die er eindeloos lijkt.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, texel, the netherlands |  Facebook |

09-12-14

Ferry to Texel

Sailing back the ferry service announced a busy day. So they put 2 ferries on the 20 minutes crossing. So I could take a picture of the one that brought us over in passing.

sea, texel, the netherlands

 

Op de terugweg meldde de veerdienst dat het een drukke dag zou worden en dat ze de tweede ferry inzetten op de overtocht die 20 minuten duurt. Ik kon dus een foto maken van de ferry die ons bracht en passant.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, texel, the netherlands |  Facebook |

08-12-14

Countryside

 

This is the last photo I took before leaving Texel: beautiful ,peaceful countryside.

 

IMG_7890_TEXEL_COUNTRYSIDE.jpg

Dit is de laatste foto die ik nam vooraleer Texel te verlaten: prachtige, rustige natuur

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, texel, the netherlands |  Facebook |

07-12-14

Weather on Texel

The weather on Texel is something else. It can change so quickly. As this photo shows: I’m standing in the sun, and the lighthouse, just a couple of 100’s metres further is being wrapped in mist.

 

IMG_7735_TEXEL_WEATHER.jpg

Het weer op Texel is ook bijzonder. Het kan zo snel veranderen. Zoals deze foto toont: ik sta in de zon, en de vuurtoren enkele 100’en meters verder wordt in mist verpakt

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, texel, the netherlands |  Facebook |