27-12-17

Back in Time

My second B&W is in London again, but a different moment. The start of 2017 in the V&A museum.

street, london, uk, v&a

Mijn tweede wit/zwart opnieuw in Londen, maar op een ander tijdstip. Begin 2017 in het V&A museum.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, v&a |  Facebook |

14-08-17

Cecilia Ahern

I had just finished 'PS, I Love You' by this Irish writer - I wrote about this on July 8 - and my paper was reviewing 'The Book of Tomorrow'.
It is again about loss, a 16 yo teenage girl morns her father.
His sudden death drastically changes her life and she will find out that she is in fact not who she thought she was.
If this doesn't make you want to read this little masterpiece, I don't know.
In the margin glass art comes into it, so I illustrate this post with a piece of contemporary glass art from the V&A museum in London.

art, literature, london, uk, v&a

Ik had net 'PS, I Love You' uitgelezen toen mijn krant een boekbespreking bracht van een recenter werk van deze Ierse schrijfster 'The Book of Tomorrow'.
Het gaat opnieuw over verlies. Deze keer verliest een 15 jarig tienermeisje haar vader.
Zijn plotse dood verandert haar leven op drastische wijze en ze gaat ontdekken dat ze niet is wie ze dacht te zijn.
En als je nu nog een zin hebt om dit meesterwerkje te lezen, dan weet ik het niet meer.
Er komt iets van glaskunst in voor, dus ik recupereerde deze foto van een hedendaags glaskunstwerk in de V&A museum in Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, literature, london, uk, v&a |  Facebook |

14-02-16

David Bowie

David Bowie was born in London in 1947. The same year as Britain's first Indian restaurant was founded in the city: Punjab in Neal Street. His death on January 10 in 2016 touched me, because the world loses a great artist that influenced the music scene from the 60’s right up to 2016 releasing a new album just before leaving us. I chose this photo because it is a cute artifact in the V&A Museum in London where a retrospective on Bowie too place in 2013.

art, v&a, london, uk, david bowie

David Bowie werd in Londen geboren in 1947. Hetzelfde jaar van de oprichting van het eerste Indiase restaurant in dezelfde stad: Punjab in Neal Street. Zijn dood op 10 januari 2016 raakte mij, want de wereld verliest een groot artiest die een invloed had op muziek vanaf de jaren 60 tot aan zijn dood in 2016. Net voor ons te verlaten liet hij ons een nieuw album achter met opnieuw vernieuwende muziek. Ik koos voor deze foto omdat het een leuk kunstobject is uit het V&A Museum in Londen. In 2013 organiseerde het museum een retrospectieve over de artiest.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, v&a, london, uk, david bowie |  Facebook |

01-11-14

All Saints

November 1 is All Saints, when we remember all 100.000 of them. Don't ask me to name them all.
The photo is of a beautifully decorated Celtic cross in the Victoria & Albert Museum, London.

IMG_0303_LONDON_V&A.jpg

Op 1 november, Allerheiligen, herdenken wij alle 100.000. Vraag mij vooral niet om ze te benoemen.
De foto van dit prachtig gedecoreerde Keltische kruis is van in het Victoria & Albert Museum, Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

10-10-14

Time to Go

I've been inside the V&A with you two weeks now, the clock when leaving the building told me it was time to go. If you haven't understood the message yet: do visit the V&A whenever you are in London. As of tomorrow some other messages here, I've been deviating from actuality. But I still have plenty to say about London.

IMG_0330_LONDON_V&A.jpg

Ik bevind mij nu al twee weken in de V&A met jullie, de klok aan de uitgang vertelde mij dat het tijd is op op te krassen. Als je de boodschap nog niet begrepen hebt: absoluut de V&A bezoeken wanneer je nog eens in Londen bent. Vanaf morgen breng ik hier een paar andere boodschappen, ik ben natuurlijk afgeweken van de actualiteit. Maar ik heb wel nog veel te zeggen over Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

09-10-14

Fronts of Buildings

Impressive also is that they just display whole fronts of buildings in the V&A. I'm sorry I didn't manage to correct the perspective enough on the last photo, I just didn't have enough room in the composition.

architecture, V&A, london, uk

architecture, V&A, london, uk

architecture, V&A, london, uk

Ook indrukwekkend is dat ze gewoon hele stukken gevels tentoon stellen in de V&A. Het spijt mij dat ik het perspectief niet gecorrigeerd kreeg in de laatste foto, ik had gewoon niet genoeg ruimte over in de compositie.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, v&a, london, uk |  Facebook |

08-10-14

Old Glass

The glass section of the V&A is divided into: contemporary and not. There works are not. The second: busts of Victoria and Albert.

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

Het glaskunst gedeelte van de V&A heeft twee afdelingen: hedendaagse kunst en niet. De tweede foto: bustes van Victoria en Albert.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

07-10-14

Glass

The glass art section of the V&A is worth while a visit as well.

art, london, uk, v&a

De glaskunst afdeling van de V&A loont de moeite om te bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

06-10-14

Pillar

This is, of course, a pretty impressive pillar in the V&A museum. And the detail is superb as well.

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

art, london, uk, v&a

Dit is, natuurlijk, een indrukwekkende pilaar in het V&A museum. Het detail is ook subliem.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

05-10-14

Other Angels

In the sculpture room I encountered some living angels drawing the impressive stone works of art there.
In the first picture you may recognize the Apprentice's Pillar from Rosslyn Chapel in Scotland. This is a plaster cast, I have already posted a photo of the real thing here.

IMG_0299_LONDON_V&A.jpg

IMG_0300_LONDON_V&A.jpg

In de zaal met indrukwekkende beeldhouwwerken vond ik enkele levende engelen die de indrukwekkende stenen kunstwerken aan het tekenen waren.
In de eerste foto herken je misschien de zuil van de leerling uit de kapel van Rosslyn, Schotland, bekend uit de film Davinci Code. Dit is natuurlijk een replica, ik postte hier reeds foto's van het origineel.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, v&a, london, uk, scotland |  Facebook |

04-10-14

The Wolsey Angels

These 4 angels were made by Florentine sculptor Benedetto da Rovezzano by comission in 1524 of Tudor cardinal Thomas Wolsey. Wolsey was of course Henry VIII's chief advisor but failed to dissolve the marriage of his master. I'm currently reading a book "Wolf Hall" on the matter.
These angels should have stood on the corner stones of his grave, but they were sold by Henry VIII during the civil war. Today they have been lent to the V&A that is trying to raise 2,5 M£ to add them to its permanent collection.

IMG_0280_LONDON_WOLSEY.jpg

art, london, v&a, uk

art, london, v&a, uk

Deze 4 engelen werden door de Florentijnse beeldhouder Bendetto da Rovezzano gemaakt in 1524 in opdracht van kardinaal Thomas Wolsey. Wolsey was Henrik VIII'e hoofdadviseur maar faalde om in Rome een ontbinding van diens huwelijk te bekomen. Ik lees daar momenteel een boek over "Wolf Hall".
Deze Engelen waren bedoeld om de hoekstenen van Wolsey's graf te versieren, maar Hendrik VIII verkocht ze tijdens de burgeroorlog. Vandaag heeft de V&A ze in bruikleen, maar probeert 2,5 M£ in te zamelen om ze aan de permanente collectie te kunnen toevoegen. Thomas Wolsey wordt immers als een van de belangrijkste Tudors aanzien die op zijn manier bijgedragen heeft aan een belangrijke wending in de Britse geschiedenis.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, v&a, uk |  Facebook |

03-10-14

Rape in the V&A

This explicit Italian work by Vincenzo De Rossi shows the rape of Proserpina by Pluto, the god of the underworld. Again you can see here how fantastic this building is.

IMG_0274_LONDON_V&A.jpg

Dit nogal expliciete werk door Italiaan Vincenzo De Rossi toont de verkrachting van Proserpina door Pluto, de god van de onderwereld. Opnieuw zie je hier hoe fantastisch dit gebouw eigenlijk wel is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, v&a, uk |  Facebook |

02-10-14

Buddhist Votive Stele

One of the top pieces in the Chinese section of the V&A is this Buddhist Votive Stele from 550 AD, the Northern Qi dynasty. It is very rare, because it is an unfinished version. Steles are made up out of a solid block of stone. Likely the carver had to deliver for a certain religious event and didn't make the deadline.

IMG_0269_LONDON_V&A.jpg

IMG_0270_LONDON_V&A.jpg

Een van de zeldzaamste stukken in de Chinese afdeling van de V&A is deze boeddhistische Stele van 550 AC uit de Noorderlijke Qi dynastie. Een stele is een tablet of pilaar die uit één rotsblok gehouwen is. Deze is zeer zeldzaam omdat ze onafgewerkt is. Wellicht moest de beeldhouder opleveren voor een of ander religieus feest en haalde hij zijn deadline niet.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, v&a, london, uk |  Facebook |

01-10-14

V&A Architecture

The V&A museum doesn't only host great art on the inside, the architecture of the place is well worth a visit as well.

architecture, V&A, London, uk

Het V&A museum is niet alleen de moeite voor de inhoud, het gebouw zelf loont ook de moeite.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, v&a, london, uk |  Facebook |

30-09-14

Bust

After the Rodins, a gift from the artist to the museum back in 1914, you walk through this double row of busts.

IMG_0264_LONDON_V&A.jpg

Na de Rodins, een gift van de artiest aan het museum in 1914, wandel je door deze dubbele rij bustes.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

29-09-14

The Gates of Hell

The Gates of Hell is a work Rodin never finished. What it is you can see in his museum in Paris. This work, the Prodigal Son, is a figure he originally designed to be part of the Gates of Hell.

art, london, uk, rodin, V&A

art, london, uk, rodin, V&A

De Hellepoort is een werk dat Rodin nooit afmaakte. Wat het precies is kan je zien in zijn museum in Parijs. Dit werk, de Verloren Zoon, is een figuur die hij ontwierp als deel van de Hellepoort.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, rodin, v&a |  Facebook |

28-09-14

More Rodin

Some more works of Auguste Rodin in the V&A museum: Cupid & Psyche, The Fallen Angel, The age of Bronze and Saint John the Baptist.

IMG_0248_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0253_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0254_LONDON_RODIN.jpg

IMG_0260_LONDON_RODIN.jpg

Nog enkele werken van Auguste Rodin in het V&A museum: Cupid & Psyche, De Gevallen Engel, Het Bronzen Tijdperk en Johnnes de Doper.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a, rodin |  Facebook |

27-09-14

Rodin

Longtime regular visitors to my blog know that I am a fan of Auguste Rodin. The V&A has a great collection, as I'll show you. What is special about this bronze, Cybele, is that it was one of his first truncated figures. He made it in 1904 or 1905.

IMG_0243_LONDON_V&A_RODIN_CYBELE.jpg

Trouwe bezoekers die hier al lang komen weten dat ik een fan ben van Auguste Rodin. De V&A heeft een fantastische verzameling waarvan ik je nog stukken toon. Speciaal aan deze bronzen sculptuur, Cybele, is dat het een van zijn eerste gefragmenteerde figuren is. Hij maakte dit in 1904 of 1905.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, v&a, rodin |  Facebook |

26-09-14

Disobedient Objects

Entrance to the V&A museum is free, but you do have to pay for special exhibits. Disobedient Objects was free, and I really wanted to see that. It is all about protest and anarchy. The story behind the Tiki Love Truck: the death mask on the top of it is of a man that was sentenced to death in Mexico. The artist protests against the death penalty. And the female apes: they have a point, but I don't really want to see naked men in a museum. Sorry!

art, london, uk, V&A

art, london, uk, V&A

Toegang tot het V&A museum is gratis, maar je moet wel betalen voor bijzondere tentoonstellingen. Disobedient Objects was gratis, en ik wou dat echt zien. Het gaat over protest en anarchie. Het verhaal achter de Tiki Love Truck: het dodenmasker bovenaan de wagen is van een man die in Mexico ter dood veroordeeld werd. De artiest protesteert tegen de doodstraf. De vrouwelijke apen: ze hebben een punt, maar ik interesseer mij minder voor naakte mannen in een museum. Sorry!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |

25-09-14

V&A

As you may have noticed in yesterday's photo, the weather did not always remain Sunny this time around when we visited London. That is also the reason why I skipped certain sites on the route, to make sure we'd be close to an inside location when the rain came. And so after lunch at the Lebanese Canteen, we rushed into the Victoria and Albert museum. The pending glass artwork in the entrance hall made me stand back and take a picture.

IMG_0238_LONDON_V&A.jpg

Je merkte het misschien op in de foto van gisteren dat het niet altijd zonnig was toen wij Londen laatst bezochten. Dat is zowat de reden waarom ik niet bleef stilstaan bij sommige buitenlocaties op onze wandelroute. Ik wou dichtbij een binnen locatie zijn wanneer de hemels openden. Na onze lunch in de Libanese Cantine, haastten wij ons naar de Victoria & Albert museum. Het hangende glaskunstwerk in de inkomhal deed mij een stap terug zetten om een foto te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, v&a |  Facebook |