19-09-15

Volleying

And these girls try to keep the ball up in the air, but why, what and where was all this going on?

sport, volleyball

sport, volleyball

En deze meisjes proberen de bal in de lucht te houden, maar waarom, wat en waar ging dit allemaal door?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, volleyball |  Facebook |

08-12-11

Thank You

Another tradition with the Hermes girls is that they thank the helpers, like the ball girls and the court sweepers after they have greeted the opponents at the net. This must be these little girls dream to hi five with the volleyball players they dream of becoming. Eline David in the first photo and coach Erwin Mares in the second.

IMG_7708_THANKYOU.jpg

IMG_7716_THANKYOU.jpg

Nog een traditie met de Hermes meisjes is dat ze de medewerkers bedanken zoals de ballen meisjes en de baan schoonmakers. Uiteraard nadat ze de tegenstanders aan het net begroet hebben. Voor de kleine meisjes moet het een droom zijn om te hi fiven met de volleybalsters die dromen te worden. Eline David in de eerste foto en coach Erwin Mares in de tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes, hermes oostende |  Facebook |

07-12-11

Libero Action

I got some good action shots of the libero too, Julie Vermander. She is the smallest player on the team and for a libero being closer to the ground is an advantage. As you can see here, great footwork! She is closely watched by N° 5 Nymphe Verrelst here.

IMG_7489.jpg

Ik maakte enkele goede actiefoto's van Julie Vermander, de libero. Zij is de kleinste speelster in het team en voor een libero is het interessant om dichter bij de grond te zijn. Je ziet duidelijk waaromin deze foto, mooi voetenwerk! Ze wordt hier nauwgelet gevolgd door Nr. 5 Nymphe Verrelst.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

06-12-11

Courtside Action

This action shot I took towards the end of the match, the end of the fifth game. I know because I'm taking it from behind the match table, Filip's flowered shirt figures in the left bottom of the composition. I moved to that position in the hall because it is the best place to take pictures after the match.

IMG_7666.jpg

Deze actiefoto nam ik naar het einde van de match toe, op het einde van de vijfde set. Ik neem ze van achter de wedstrijdtafel, je ziet Filip's bloemetjeshemd links beneden i de compositie. Ik koos die plek in de zaal omdat ze het interessantste is om mooie foto's te nemen na afloop van de match.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes, hermes oostende |  Facebook |

05-12-11

Eline on the Bench

Eline on the bench to make way for Julie the libero. When your team is playing well, obviously you cannot sit still on the bench.

Eline-on-the-Bench.jpg

Eline op de bank zodat Julie, de libero, kan invallen. Wanneer je team goed aan het spelen is, zit je natuurlijk niet stil.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende, eline david |  Facebook |

04-12-11

Anja & Nymphe

Anja Van Damme & Nymphe Verrelst shot from side court in the air. You don't get to see their face in these shots and you could accuse me of shooting legs and bottoms. I just like the power of these shots and I choose the frog perspective to enhance the 'off the ground' effect.

IMG_7476_VANDAMME_ANJA.jpg

IMG_7557_VERRELST_NYMPHE.jpg

Anja Van Damme en Nymphe Verrelst, foto's genomen aan de zijkant van de baan. Natuurlijk zie je hier hun gezichtjes niet en je zou mij kunnen beschuldigen van benen en kontjesfotografie. Vooral de power die uit deze foto's straalt spreekt mij aan. Ik kies voor een kikvostperspectief om het 'hoog van de grond' effect kracht bij te zetten.

07:04 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (3) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

03-12-11

Not just the Girls


Not just the girls were happy about winning the match, their house photographer was pretty pleased as well.
Someone asked me how many photos I take during a match like that. I checked. I was shooting exactly 3 hours, the duration of the match, a part of the warming up included. I took 1226 photos. That is nearly 7 photos per minute. Interesting, I had no idea.

IMG_7450_RUDY.jpg

Niet alleen de meisjes waren gelukkig met hun overwinning, hun huisfotograaf leek ook redelijk in de wolken.
Iemand vroeg mij hoeveel foto's ik maak tijdens zo'n match. Ik fotografeerde exact 3 uren, de duur van de match plus een stuk van de opwarming. Ik maakte 1226 foto's. Dat is dus bijna 7 foto's per minuut. Interessant, ik had daar zelf geen idee van.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

02-12-11

3-2

Were the Hermes girls happy about winning 3-2 from Greece's Markopoulo Revoil? What do you think? Here they thank their supporters in their own typical way.

CRW_3964_THANK-YOU.jpg

Waren de Hermes meisjes gelukkig om met 3-2 van de Griekse ploeg Markopoulo Revoil te winnen? Wat denk je? Hier bedanken ze hun supporters op hun eigen originele manier.

07:03 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

30-11-11

European Volleyball

Volleyball at European level in Oostende today. Hermes Oostende's first ladies team plays Greece's Markopoulo Revoil. This photographer will be present.

IMG_0088_VERRELST_NYMPHE.jpg

Volleybal op Europees niveau in Oostende vandaag. De eerste damesploeg van Hermes Oostende ontvangt Markopoulo Revoil uit Griekenland. Deze fotograaf zal alvast van de partij zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volleyball, hermes |  Facebook |

28-07-11

Leuven Beach

I was in Leuven last Friday and Saturday. I was there for a friend's housewarming. Afterwards we toured 'Beleuvenissen', a tropical music festival. Great fun, enjoyed the Mojitos. On Saturday, after a good breakfast, I discovered the beach. It is on the Ladeuzeplien in Leuven, in front of the library. The Belgian Championships Beach Volleyball are in Oostende this weekend. Hope to find time to enjoy them.

IMG_0587_LEUVENBEACH.jpg

Vorig weekeinde was ik in Leuven. Ik ging naar een vriendin's housewarming en daarna toerden wij 'Beleuvenissen', een tropisch muziekfestival. We trapten lol, ik genoot van de Mojito's. Zaterdag, na een goed ontbijt, ontdekte ik het strand in Leuven. Je vindt het op het Ladeuzeplein, met de bibliotheek hier in de achtergrond. Het Belgische kampioenschap Beach Volleybal landt het komende weekeinde in Oostende. Wat denk je, zal ik er zijn?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, volley, volleyball, beach volley |  Facebook |

18-08-10

Portraits of Hermes Girls

Next to the team photos, I made portraits of each individual girl. The shirts weren't ready, so they had to get into the shirt of last year's girl. That was funny, because not all girls are the same size.

From left to right: Nymphe Verrelst, Yana De Leeuw, Eline David en Julie Vermander.

Collage-portraits_WEB.jpg

Ik maakte niet alleen ploegfoto's maar ook portretten van elk individueel meisje. De shirts waren niet klaar, dus moesten de meisjes de shirts van hun voorgangers aantrekken. Dat was grappig omdat de maten natuurlijk niet altijd overeenkomen.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes oostende |  Facebook |

17-08-10

Hermes New Team

At the end of June I was invited as the first photographer to take pictures of the new Hermes first ladies team. They play in het highest division in Belgium. The girls were on time and complete except for Leen Catrysse who was on holiday. The whole team except 3 girls has been renewed. You'll find the names under the photo.

IMG_4823_TEAM.jpg

7 Karolien Verstrepen, 3 Sarah Degryse, 2 Eline David, 8 Lies Van Wyngene, 9 Anja Van Damme, 12 Yana De Leeuw, 4 Femke Allemeersch, 1 Julie Vermander, 5 Nymphe Verrelst

Op het einde van juni werd ik uitgenodigd als eerste fotograaf om foto's te nemen van de nieuwe eerste damesploeg van Hermes Oostende. Ze spelen in de eredivisie, België's hoogste. De meisjes waren op tijd en voltallig aanwezig met uitzondering van Leen Catrysse die op vakantie was. De ganse ploeg, 3 meisjes uitgezonderd, is vernieuwd. Je vindt de namen onder de foto.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes oostende |  Facebook |

05-08-10

Are you being served?

Some girls have a very elegant way of serving the ball. This is very much like the photo on my private calling card, I managed to get a nice cut-out of the girl.

IMG_6059_SERVICE.jpg


Sommige meisjes hebben zo’n elegante manier om de bal op te slaan. Dit soort foto prijkt op mijn privé visitekaartje, het meisje mooi uitgeknipt. Dat is wel al van enkele jaren terug.


07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

04-08-10

Hurt

Spectators and in particular those who have never tried beach sports, often wonder if it hurts when the players hit the sand. The expression on the face of the girl in the drama photo I posted here earlier was likely one of disappointment rather than hurt. Here I managed go get a player just when she impacted on the sand, and I don’t think you can doubt after seeing her little face: it hurts.

IMG_6036_HURT.jpg

 

Toeschouwers en zeker die die zelf nooit strandsporten gedaan hebben, vragen zich dikwijls af of het pijn doet wanneer spelers in het zand bijten. De gelaatsuitdrukking van het meisje in de drama-foto die ik hier eerder postte zal er eerder een geweest zijn van teleurstelling dan van pijn. Hier wist ik een meisje vast te leggen net wanneer ze in het zand impacteerde en ik denk niet dat er nog weinig twijfel kan zijn: het doet pijn.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

03-08-10

Ball Girl

Not only the players can provide you with fun shots, the ball boys and girls can be fun to observe as well. Here a non verbal communication was taking part from one end of the court to the other. I didn’t understand what they were trying to communicate. I hope they weren’t making fun of the photographer.

 

COLLAGE_BALL-GIRLS.jpg

 

Niet enkel de spellers kunnen je leuke foto’s bezorgen, de ballen jongen en meisjes zijn ook leuk om in de gaten te houden. Hier een staaltje non-verbale communicatie tussen de twee uiteinden van een terrein. Geen idee waarover ze het hadden, ik hoop alleen dat ze geen slechte dingen over de fotograaf communiceerden.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

02-08-10

And here she goes again

Some players just cannot get enough of the fun in the sand. Not that I get the impression that this girl was playing poorly, she and her partner had to qualify, but they made it on to the leaderboard.

 

Collage_drama2.jpg

 

Sommige spelers krijgen maar niet genoeg van het zand. Niet dat ik de indruk heb dat deze dame slecht speelde. Zij en haar partner moesten de kwallificatieronde doorstaan, maar ze haalden de hoofdtabel.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

01-08-10

Drama in the Sand

Some players can really introduce a sense of drama when they miss a shot. You’d think that some of them should be on the stage.

Collage_drama.jpg


Sommige spellers hebben gevoel voor drama wanneer ze een bal missen. Je zou denken dat ze eerder op de bühne thuishoren.

 

 

11:15 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

31-07-10

A Pat on the Back(side)

I’ve said it before and I’ll say it again: I cannot wait for beach volleyball to introduce the discipline of mixed doubles. After each point Elke (facing us) and Marij embrace and pat each other on the backside.
IMG_5624.jpg
Ik heb het al gezegd, maar ik kan niet wachten tot ze de discipline gemengd dubbel invoeren in het beach volleybal. Na elk punt omhelzen Elke (met haar gezich naar ons) en Marij elkaar en geven ze elkaar klopjes op de poep.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, elke meert |  Facebook |

30-07-10

The Men’s Game

In beach volleyball the men have a different way of playing the game than the women. I am under the impression that more physique and speed is involved in the men’s game. I’m not really sure because usually I have to drag myself away from the courts where the ladies are playing to try and sit out a men’s match. I’m afraid that I find the girls more pleasing to my eyes and as I’m a fan of Hermes’s first ladies team and I try to attend some of their matches, I tend to know more girls than boys. The only men I seem to know in the volleyball circuit are those who date or have a relationship with the girl players.

IMG_6602_MEN.jpg

IMG_6639_MEN_ACTION.jpg
IMG_6645_MEN_ACTION.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6652_MEN_ACTION.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In beach volleyball valt het mij precies op dat de mannen een andere manier van spelen hebben dan de vrouwen. Mijn indruk is dat het spel van de mannen fysieker en sneller is. Echt zeker ben ik het niet omdat ik mij over het algemeen weg moet slepen van de terreinen waar de dames spelen en moet forceren om een match van de heren uit te zitten. Ik vrees dat ik de wedstrijden van de dames aantrekkelijker vind. En gezien ik en fan ben van de eerste damesploeg van Hermes Oostende en hun matchen probeer te volgen ken ik ook meer dames dan heren. De enige mannelijke volleybal spelers die ik ken zij die die een relatie hebben met een volleybal dame.

 

 

09:31 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

27-07-10

The Cup

I’m not quite sure whose kid this is and I don’t really care, because who ever’s kid this is, I really like the photo. Posing so nicely for me.

 

IMG_6755_BEKER.jpg

 

Ik weet niet van wie dit kindje precies is, maar dat stoor mij niet, want om het even wie dit kind mama of papa noemt, ik hou heel veel van deze foto. Het poseerde zo mooitjes voor mij.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

26-07-10

Champions

So, it was a pretty good weekend, ending with this line up of bellies at the end of the Belgian Beach Volleyball Championships. Now is there a better way to end the weekend?
IMG_6707_WINNERS.jpg

Dus, het was een redelijk goed weekeinde die eindigde met deze mooie reeks buiken op het einde van de Belgische Kampioenschappen Beach Volleyball. Is er een betere einde aan het weekeinde te bedenken?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volley |  Facebook |

25-07-10

Belgian Championships Beach Volleyball

Yesterday and today my hometown hosts the last leg of the Belgian championships Beach Volleyball. After this: the final. The weather is good, I spent a few hours during the qualifier rounds warming up for the matches with the seeded players today. Here you see Marij Vandenbussche reaching for a ball in her match with Elke Meert.

IMG_5617_VANDENBUSSCHE_MEERT.jpg
Gisteren en vandaag grijpen in Oostende de laatste manche van de Belgische kampioenschappen beachvolleyball plaats. Daarna: de finale in Knokke-Heist. Het weer is goed, gisteren bracht ik enkele uren door tijdens de kwalificatierondes, opwarmen voor de hoofdtabel vandaag. Hier zie je Marij Vandenbussche die reikt voor een verre bal, haar partner is Elke Meert.

27-10-09

Nymphe Verrelst

Went to see an international tournament a couple of weeks ago, my favorite ladies volleyball team was playing: Hermes Oostende. Nymphe Verrelst, number 5, looked in great shape to me.
IMG_0029_VERRELST_NYMPHE
Een week of twee terug ging ik voor mijn favoriete dames volleybalploeg, Hermes Oostende, supporteren op een internationaal toernooi. Nymphe Verrelst, nummer 5, zette haar beste beentje voor.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes oostende, nymphe verrelst |  Facebook |

08-10-09

Adoration of the Coach

Jean-Paul Serbruyns is the new coach of Hermes Volley Oostende. His players seem to adore him. Lucky guy.
IMG_9694_TRAINER
Jean-Paul Serbruyns is de nieuwe coach van Hermes Volley Oostende. Zijn speelsters adoreren hem. Gelukzak.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volleyball, hermes |  Facebook |

05-10-09

Ready for Action

Yesterday I made some more shots of my favorite team: Hermes Volleyball Oostende's first ladies team. Two new players this season: Nina Coolman and Lies Van Wyngene. This V-fomation was actually the coach's idea, a very powerful pose, I think.
IMG_9698_PLOEG_GEEL_V
Gisteren mocht ik nog wat foto's nemen van mijn lievelingsploeg: Hermes Volley Oostende's eerste damesploeg. Twee nieuwe speelsters dit seizoen: Nina Coolman en Lies Van Wyngene. Deze V-formatie was het idee van de coach, een krachtige pose, vind ik.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes |  Facebook |

12-09-09

Stretching Out

Great how Marta's body stretches into this volleyball action.
IMG_6940_SOBOLSKA_MARTA
Leuk om te zien hoe Marta's lichaam strekt om deze bal terug te geven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volleyball, beach volley, marta |  Facebook |

11-09-09

Mixed Doubles

I swear, if they ever start with mixed doubles in beach volleyball, I'll start to train.
IMG_6888_DAVID_ELINE
Ik zweer het, als ze ooit met gemengd dubbel starten in beach volleyball, begin ik te trainen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sport, beach volley, volleyball, eline david |  Facebook |

02-09-09

On her Knees

I have to admit, these days is it not every day that a pretty young top volleyball player like Eline David goes down on her knees and applauds me.
IMG_7057_DAVID_ELINE
Ik moet bekennen, het overkomt mij niet elke dag dat een knappe jonge top volleybalster zoals Eline David op de knieën gaat om mij te applaudiseren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, beach volleyball, volleyball, eline david |  Facebook |

17-08-09

Olympic Liesjes

Liesbeth Mouha & Liesbet Van Breedam are Belgium's best in beach volleyball. They proved that by winning the Belgian Championships rather effortly last month, their 5th win together. On a global level they are the number 9. They also ended on that spot during the Bejing Olympics.
IMG_7077_MOUHA_VANBREENDAM

IMG_7085_MOUHA_VANBREENDAM

IMG_7086_MOUHA_VANBREENDAM
Liesbeth Mouha & Liesbet Van Breedam is het beste wat België te bieden heeft in beach volleybal. Dat bewezen ze opnieuw door vorige maand het Belgische Kampioenschap te winnen zonder zich echt moe te maken. Het was hun vijfde overwinning samen op een BK. Op wereldvlak zijn ze de nummer 9 en daar eindigden ze ook tijdens de olympische spelen te Bejing.

16-08-09

Going Down

Playing a great team like Callens-Sobolska can be really hard.
IMG_6966_DiveAction1

IMG_6967_DiveAction2
Het opnemen tegen een team zoals Callens-Sobolska kan hard zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |